Κακοήθεια κι ὄχι σάτιρα…

Charlie Hebdo,
ὅταν ἡ σάτιρα συναντᾷ τὴν κακοήθεια…

Ὄχι πὼς ἐκπλήσει φυσικά…

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 184 times, 1 visits today)
Leave a Reply