Ὁ πορθητὴς τοῦ Κοτζακαγιᾶ…

Ὁ λεβέντης ὑπολοχαγὸς τὸ 1974, διοικητὴς τοῦ 13ου ΛΚ τῆς 31 ΜΚ, ὁ πορθητὴς τοῦ Κοτζακαγιᾶ, Ἠλίας Γλεντζές.

Ὁ πορθητὴς τοῦ Κοτζακαγιᾶ...1

Ταπεινός, σεμνός, λιγομίλητος… Ὅπως ὅλοι οἱ ἥρωες…!!!

Ὁ πορθητὴς τοῦ Κοτζακαγιᾶ...2 Ὁ πορθητὴς τοῦ Κοτζακαγιᾶ...3

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply