Λευκὴ πόρνη…

Πακιστανὸς ἀπήγαγε καὶ βίαζε ἐπὶ 13 χρόνια 15χρονη Βρεταννίδα,  ἀποκαλώντας την «λευκὴ πόρνη».

dailymail

Τὴν ἀποκαλοῦσε ῥατσιστικὰ «λευκὴ πόρνη».

Τὴν σάπιζε στὸ ξῦλο καὶ τὴν βίαζε κάθε βράδυ.

Τὴν ἐξέδιδε σὲ γνωστούς του Μουσουλμάνους καὶ τὴν βίαζαν ὁμαδικά.

Ἡ κοπέλλα ἔμεινε ἔγκυος 4 φορές. Ὅταν γέννησε τῆς πῆρε τὰ παιδιὰ καὶ τὰ πούλησε.

«Ἤξερα ὅτι θὰ μὲ ἐκτελοῦσαν διὰ λιθοβολισμοῦ ἢ θὰ μὲ πουλοῦσαν στὰ Ἰσλαμικὰ σκλαβοπάζαρα», δήλωσε ἡ κοπέλλα.

Ἔνας Πακιστανὸς ὁδηγὸς ταξί, στὴν Βρεταννία, ὀνόματι Μαλίκ, ἀπήγαγε μίαν 15χρονη Βρεταννίδα, ποὺ εἶχε οἰκογενειακὰ προβλήματα, ἐξαπατῶντας την ὅτι θὰ τὴν φροντίζη καὶ τὴν κράτησε σκλάβα τοῦ σὲξ γιὰ 13 χρόνια.

Τελικὰ ἡ γυναῖκα κατάφερε νὰ ἀποδράσῃ, ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Μαλὶκ σχεδίαζε, μαζὺ μὲ τὴν οἰκογένειά του, νὰ τὴν στείλουν στὸ Πακιστάν.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply