Θέλουμε νά δοῦμε τό μέλλον;

Ἐὰν κάποιος θέλῃ νὰ δῇ τὸ ἄμεσο, ἀλλὰ καὶ μακρυνό, μέλλον τῆς Ἑλλάδος…

Κυριάκος καὶ …Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.


searching for oneway ticket to Wellington/New Zealand

Ἀλέξανδρος

(Visited 300 times, 1 visits today)
Leave a Reply