Τὸ θέατρο εἶναι μία ἔπαλξις ἐλευθερίας!

Τὸ θέατρο εἶναι μία ἔπαλξις ἐλευθερίας!

Τὸ θέατρο εἶναι μιὰ ἔπαλξις ἐλευθερίας

«Εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο μιὰ κοινωνία νὰ δημιουργήσῃ μίαν Ἀντιγόνη – νὰ φτιάξῃ μίαν Ἀντιγόνη.
Πρέπει νὰ θέλῃ, μιὰ κοινωνία νὰ ἔχῃ θέατρο.
Πρέπει νὰ πηγαίνῃ, βρέχει – χιονίζει, στὸ Ἐθνικὸ Θέατρο.
Πρέπει νὰ πηγαίνῃ μὲ μεγάλο εἰσιτήριο καὶ χωρὶς δρόμο ἀσφαλτοστρωμένο στὴν Ἐπίδαυρο – ὅπως πήγαινε. Πρέπει νὰ πηγαίνῃ στὴν Δωδώνη μὲ τὸν γάιδαρο καὶ μὲ τὰ πόδια ὅπως γινόταν, γι’ αὐτὸ ἔγιναν τὰ Δωδωναῖα.
Πρέπει νὰ πηγαίνῃ στὰ ἀρχαῖα θέατρα ποὺ τὸν τρῶν τὰ φίδια κι ἀκόμα δὲν τὰ ἔχουν φτιάξει.

Γι’ αὐτὸ κρατᾶ ἀκόμη ἡ ὑπόθεσις τοῦ θεάτρου.
Γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἕνας λαὸς μὲ μιὰ συνείδηση σὲ διαρκὴ ἐγρήγορση. Ὅπου καὶ νὰ γυρίσῃ τοῦ μυρίζει ἐξυπνάδα.
Ὅπου νὰ γυρίσῃ τοῦ μυρίζει διάλογος, τοῦ μυρίζει ἐλευθερία.
Ζεῖ γιὰ τὴν δικαιοσύνη.
Δέεται καὶ τοῦ γίνεται αὐτὸ ποὺ ζητᾶ.

Ἑπομένως τὸ θέατρο εἶναι μιὰ ἔπαλξις ποὺ μιλᾶ ἀσταμάτητα γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα, γι’ αὐτὲς τὶς ἀξίες…»

Ἄννα Συνοδινοῦ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply