Μόνος καὶ πάμπτωχος…

Σὰν σήμερα, στὶς 7 Ἰανουαρίου 1943, πέθανε ὁλομόναχος καὶ πάμπτωχος ὁ Νικολᾶ Τέσλα!!!

Μόνος καὶ πάμπτωχος...

Καὶ στὰ σχολεῖα μᾶς μάθαιναν καὶ μαθαίνουν ἀκόμη στὰ παιδιά μας, γιὰ τὸ λαμόγιο τὸν Ἔντισον, δίχως νὰ ἀναφέρουν καὶ τὸν ῥόλο ποὺ διεδραμάτισ ὁ J. P. Morgan,στὸ νὰ μὴν προχωρήσουν οἱ ἀνακαλύψεις τοῦ Τέσλα γιὰ τὴν ἀσύρματη, ἐλεύθερη καὶ δωρεὰν ἐνέργεια!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 309 times, 1 visits today)
Leave a Reply