Χάσαμε καί τό κράτος…;;;

Ποῦ εἶναι τό κράτος ῥεεέ;;;

Ἔῤῥιξε 20 πόντους χιόνι, ἡ κυρὰ Μαριγὼ δεν μπορεὶ να βγῇ γιὰ καφέ…
…Ποῦ εἶναι τό κράτος ῥεεεεε;;;;

Πάγωσε ὁ σωλῆνας τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Μήτσου!
Ποῦ εἶναι ὁ Δῆμος ῥεεέ…;;;

Πάγωσαν οἱ δρόμοι κι ὁ Μανωλιὸς δὲν ἔχει ἁλυσίδες στὸ αὐτοκίνητό του.
Ποῦ εἶναι ὁ ὑπουργός ῥεεέ;;;

Κι ἔλεγαν τὰ κανάλια, «τρία μέτρα χιόνι στὴν Κύμη» κι ἔδειχναν σημεῖο ποὺ τὰ μηχανήματα μάζευαν τὸ χιόνι, σὲ ἕνα σώου βλακείας.

Γιατί ἡ κυρά Μαριγώ δέν πιάνει τό φτυάρι της νά καθαρίσῃ τό πεζοδρόμιό της;
Γιατί ὁ Μῆτσος δέν φτιάχνει τόν σωλῆνα του;
Μιᾶ γενικὴ νοοτροπία τῆς κακομοιριᾶς, τῆς πονηριᾶς καὶ τῆς βλακείας, ἑνὸς λαοῦ ποὺ συνέχεια εἶναι ἀδικημένος, ποὺ συνέχεια γυρεύει κηδεμόνα γιὰ νὰ τὸν φροντίζῃ…
Ἑνὸς λαοῦ ποὺ συνέχεια διαμαρτύρεται, γιὰ ψύλλου πήδημα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπεύθυνος.
Ἑνὸς λαοῦ ποὺ φαίνεται πὼς δὲν θέλει νὰ ἐνηλικιωθῇ καὶ νὰ παύσῃ νὰ ζητᾷ εὐθῦνες ἀλλοῦ.

Ἔχει βέβαια σημασία τῖ κάνει τὸ κράτος σου γιὰ ἐσέναν…
…ἀλλὰ περισσοτέρα σημασία ἔχει τὸ τὸ κάνεις ἐσὺ γιὰ τὸν ἑαυτόν σου καὶ τὸ κράτος σου.

Τρύφων Ὀλύμπιος

Τὸ θέαμα, μὲ τοὺς …ἀνοικτοὺς δρόμους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς ἦταν …παρών, ἔχει πολλὰ ἐπεισόδια.
Πέραν τῆς ἀτομικῆς μας εύθύνης, ποὺ πολὺ ὀρθὰ ἀναφέρει ὁ Τρύφων, πὼς πρέπει νὰ προβάλη μὲ κάθε εὐκαιρία, τὶς τελευταῖες ἡμέρες γίναμε μάρτυρες σκηνῶν ἀπείρου κάλλους.
Βλέπαμε, γιὰ παράδειγμα, τὰ ἐκχιονιστικὰ τῶν μεγάλων πόλεων νὰ δουλεύουν «ῥολόι» στὴν πλειοψηφία τους, ἀλλὰ βλέπαμε καὶ  τὶς ἐθνικὲς ὀδούς, γιὰ μερικοὺς μόλις πόντους χιονιοῦ, νὰ «κλειδώνουν» καὶ ἐκατοντάδες ἄτομα νὰ ἐγκλωβίζονται σὲ αὐτές. (Προφανῶς οἱ ἀλυσίδες δὲν ἦσαν μέσα στὰ ἀναγκαία τῶν ὁδηγῶν γιὰ ἕνα ταξείδι!!!)
Βλέπαμε, γιὰ παράδειγμα, δημοσιοκάφρους νὰ διαφημίζουν χιόνι ὕψους πολλῶν μέτρων, ἐνᾦ βλέπαμε μόλις μερικοὺς πόντους, ἀλλὰ δὲν βλέπαμε ἐνδιαφέρον τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν γιὰ ἠλεκροδότησιν ἀπεκομμένων περιοχῶν.

Τό καλλίτερον;
Βλέπαμε χιόνι ποὺ δὲν ἦταν ἀκριβῶς …χιόνι!!!

https://www.facebook.com/100011320098080/videos/351210151932985/

Δὲν ξέρω τὶ ἀκριβῶς συνέβη μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικόν, ἀλλὰ ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἴδαμε μίαν θαυμασία παράστασιν ἀπὸ πλευρᾶς κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μὲ τὶς σχετικὲς …«ἐτοιμότητές» του, ποὺ ἦσαν μόνον γιὰ νὰ τὶς …βλέπουμε, ἐπὶ πλέον διαπιστώσαμε πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ἦταν γιὰ νὰ βιώσουμε κάτι διαφορετικό.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι διαφορετικὸ περιλαμβάνει, ἐπὶ πλέον, τὴν ἀκύρωσιν τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας.

Ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὴν κακοκαιρία καλὸ εἶναι νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ πολλά, πάρα πολλὰ ἄλλα, ποὺ δὲν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἐὰν μοῦ ἐπιτρέπετε νὰ καταθέσω τὴν δική μου ἄποψιν γιὰ τὸ εἶδος τοῦ χιονιοῦ, θὰ ἔλεγα πὼς μὲ τόσα μέταλλα καὶ ἄλλα ἄσχετα στοιχεῖα στὴν ἀτμόσφαιρα, εἶναι λογικὸν νὰ ἔχουμε τέτοια συμπεριφορά. Ὄχι μόνον νὰ μὴν λειώνῃ ἀλλὰ καὶ νὰ μαυρίζῃ καιόμενον τὸ χιόνι. Ἄλλως τὲ κόβονται πολὺ κάποιοι γιὰ νὰ μᾶς πείσουν περὶ ὑπερθερμάνσεως, γιὰ νὰ μᾶς φέρουν, ἐπὶ πλέον, χιονοπτώσεις καὶ πτώσεις θερμοκρασιῶν.

Υ.Γ.2. Τὰ περὶ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ ἦταν προετοιμασμένος ἢ ὄχι, τὰ διαπιστώνουμε καὶ στὴν Μυτιλήνη καὶ στὴν Χίο. Ἰδίως μετὰ τὴν ἄφιξιν τοῦ πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ.

Υ.Γ.3. Ὄχι, δὲν χάσαμε τὸ κράτος. Τὴν ταὐτότητά μας, πρὸ πολλοῦ, χάσαμε.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *