Ψευδῶν εἰδήσεων …«κυνηγοί»!!!

Ἐδῶ γελοῦν τραντακτά!!!

Ὁ γαμβρὸς τοῦ Rothschild
(ποὺ διευθύνει τὸ BBC),
ἀπεφάσισε νὰ προσφέρῃ στὸν κόσμο
τὴν …«ἀπόλυτη ἀλήθεια»!!!

πηγὴ

Τώρα ἐὰν πῶ ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ποινικοποιηθῇ ἡ Ἀλήθεια – σὲ περίπτωση ποὺ δὲν εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν «πιστοποιημένη» τοῦ BBC- θά ἀρχίσετε νά μέ λέτε συνωμοσιολόγο….;;;

Καὶ βέβαια μὲ «μπάτζετ» 290 ἑκατομμύρια στερλίνες, (ὅταν τὸ παγκόσμιο λάδωμα, γιὰ νὰ περάσῃ τὸ Σχέδιον Ἀνάν, ἦταν «μόλις» 240.000.000 δολλάρια, ἀλλὰ «ἔφαγαν» πολλοί!).
Τρέξατε φίλοι τῆς Ἀληθείας!
Ἔχει κουτάλα γιὰ ὅλους!!!

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply