Ἰσραηλινοὶ ξανακτυποῦν τὴν Συρία

Προκαλοῦν γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ οἱ τρομοκράτες, ποὺ ἀποκαλοῦν τοὺς ἄλλους τρομοκράτες στὴν περιοχή!!!

Προφανῶς, μὲ τὶς πλάτες τοῦ Ὀμπάμια, προσπαθοῦν νὰ φέρουν τὸν Τρὰμπ στὸ σημεῖο τοῦ νὰ ἐπιλέξῃ πλευρά, γιατὶ παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι φιλοϊσραηλινός, δὲν εἶναι κατὰ τοῦ Ἄσσαντ, ἀφοῦ ὅπως ἔχει δηλώσει ὁ ἴδιος: «ἐφ΄ὅσον πολεμᾶ τοὺς ἀκραίους ἰσλαμιστές, εἶναι καλό»…

Ἰσραηλινὰ ἀεροσκάφη ἔπληξαν στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Συρίας, 5 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Προεδρικὸ Παλάτι!!!

Στὸ ἀεροδρόμιο φιλοξενεῖται ἡ προεδρικὴ φρουρὰ καὶ εἰδικὲς δυνάμεις τοῦ Συριακοῦ Στρατοῦ!!!

Ἡ Συρία δήλωσε ὅτι θὰ ἀπαντήση στὴν δευτέρα αὐτὴν ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἰσραήλ, μέσα σὲ ἕναν μῆνα, κατὰ στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Συρίας καὶ πὼς ἡ πράξις αὐτὴ εἶναι στὴν οὐσία στήριξις στοὺς ἀκραίους ἰσλαμιστές, ποὺ νικῶνται κατὰ κράτος, μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια, στὰ ὁποῖα αἱματοκύλισαν τὴν Συρία!!!

Τὸ παράξενο εἶναι ὅτι γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὰ ῥωσσικὰ ἀντιαεροπορικὰ καὶ ἀντιπυραυλικὰ συστήματα δὲν ἀντέδρασαν…

Syrian Army warns Israel it will respond after military airport bombed near Damascus (VIDEO)

(Ἂν καὶ πλέον, μετὰ ἀπὸ τόσες φορές, ἐμέναν δὲν μοῦ φαίνεται καὶ τόσο παράξενο…!!!)

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply