Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος…

Αλβανός ραββίνος: Οι Σέρβοι σκότωσαν τους εβραίους οι Αλβανοί τους προστάτεψαν! – Επίσημη θρησκεία ο εβραϊσμός στην Αλβανία

Yoel Kaplan: Οι Σέρβοι σκότωσαν τους Εβραίους,
οι Αλβανοί τους προστάτεψαν

Επίσημη και αναγνωρισμένη θρησκεία έγινε από εχθές ο Ιουδαϊσμός στην Αλβανία.

Ο Ισραηλινός αρχιραββίνος Jona Meceger παρευρέθηκε στα Τίρανα όπου και έγινε η αναγνώριση της Εβραϊκής θρησκείας και έτσι έγινε η πέμπτη αναγνωρισμένη θρησκεία της χώρας μετά τους μουσουλμάνους, ορθοδόξους, καθολικούς και μπεκτασήδες. Ο Meceger συνάντησε τον Πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα αλλά και τον Πρόεδρο της Αλβανίας Bamir Topi, οι Αλβανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν καλά την ισχύ του Ισραήλ στην διεθνή σκακιέρα.  Ως επίσημος εκπρόσωπος της θρησκείας για την Αλβανία χρίστηκε ο Αλβανός ραββίνος Joel Kaplan, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα Gazeta Shqiptare πως κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Σέρβοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τους Εβραίους ενώ οι Αλβανοί τους προστάτεψαν.

Μπορεί να μη γνωρίζουμε τι έγινε επακριβώς τα σκοτεινά χρόνια του Β’ Παγκοσμίου στην Γιουγκοσλαυΐα, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα μόνα Ναζιστικά τάγματα στην περιοχή ήταν στελεχωμένα από Κοσοβάρους και Βοσνίους, οι μεν πρώτοι υπό το Αλβανικό τάγμα Skanderbeg SS (εδώ για τους δυσπίστους) ενώ οι δεύτεροι με το τάγμα Handschar (Χαντζάρα) μεικτό Βοσνιο-κροάτικο (εδώ). Μάλιστα και η διώκτρια των Σέρβων, τέως Υπ.Εξ των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ, εβραϊκής καταγωγής από την Πρώην Γιουγκοσλαυΐα, είχε κατακριθεί την εποχή των βομβαρδισμών της Σερβίας, ως αχάριστη, καθώς φέρεται να είχε σωθεί από Σέρβους από την Ναζιστική θηριωδία.

Ἡ Σερβία, δεκαετίες τώρα στὸ στόχαστρον τῶν νεοταξιτικῶν στρατιῶν, ὑπέστη ἤδη ἕναν σοβαρὸ τεμαχισμό, ποὺ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὴν πλέον βρώμικη καὶ ἀλλοιωτικὴ προπαγάνδα παγκοσμίως, κατασυκοφαντημένη ἀπὸ κάθε διαπλεκόμενο τομάρι.
Μόλις πρόσφατα, κάποιες ἐλάχιστες φωνές, ἄρχισαν νὰ ὁμολογοῦν τὸν δόλο ποὺ ἐχρησιμοποιήθη κατὰ τῶν Σέρβων, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν …μετανοούντων συμμετεῖχαν ἐνεργῶς στὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Σέρβων.

Ὁ Μιλόσεβιτς ἦταν τελικά ἀθῷος;

Ξεκινώντας μὲ ἕνα ψέμμα τελειώνεις μίαν χώρα…

Ψεύτικες εἰδήσεις στὸ στόχαστρο …ψευδομένων Μ.Μ.Ε.!!!

Οἱ …«σύμμαχοί» μας ἀνεκάλυψαν (ξαφνικά) ἐγκλήματα τοῦ UCK στὴν Σερβία!!!

Τὰ ἀνθρώπινα ἀνταλλακτικὰ τῆς Σερβίας.

Ἡ μεγάλη ἀπάτη «σφαγὴ τῆς Σεμπρένιτσα»

Ἡ Σερβία, ἐκτὸς ἀπὸ φυσικὸς σύμμαχος τῆς Ῥωσσίας, ἐπὶ πλέον παρέμενε πάντα στὸ στόχαστρον τῆς Αὐστρο-οὐγγαρίας (γερμανικῆς αὐτοκρατορίας οὐσιαστικῶς), διότι λειτουργοῦσε ὡς ἐμπόδιον στὶς ἐπεκτατικές της βλέψεις πρὸς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος. (Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ τόσο βαθειά, στὸν χρόνο, συμμαχία της μὲ τὴν Τουρκία.)
Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κρύβει τὶς ῥίζες του σὲ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς μεθοδευμένες κινήσεις τῶν Ἀψβούργων (τότε), ποὺ θὰ συμμαχοῦσαν καὶ μὲ τὸν …διάβολο, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακόψουν τὴν πορεία τῶν Σέρβων πρὸς τὴν αὐτονομία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξοδον τῶν Ῥώσσων στὴν Μεσόγειον.
Συνυπολογίζοντας καὶ τὶς βλέψεις τῆς Ἰταλίας (ὑποτελῶν παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ παραδοσιακῶν συμμάχων τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὰ παπικὰ χρόνια – ὄχι κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλὰ σαφῶς πρὸ καὶ μετὰ αὐτοῦ) μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα τὸ πῶς διαμορφώνονται οἱ νέες συνθῆκες κρατικῶν ἱστῶν στὴν περιοχή μας, ποὺ περιλαμβάνουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐπεκτάσεις τῆς Ἀλβανίας (βλέπε Ἰταλία-Γερμανία, Ἰσραὴλ καὶ Τουρκία-Σαουδικὴ Ἀραβία-Κατάρ), ἐπὶ πλέον καὶ κατακερματισμὸ ἄλλων ἐθνικῶν ἱστῶν, ποὺ ἔως τώρα παρέμεναν ἀμέριμνοι.

Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

 Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἑνώσεως.

Ἡ …«κατὰ φαντασίαν» Ἐλευθέρα Βόρειος Ἤπειρος.

Τὸ Κόσσοβο, καθαρῶς σερβικὴ περιοχή, ἰδιαιτέρας βαρύτητος ἱστορικῆς γιὰ τοὺς Σέρβους, ἔχει μετατραπεῖ σὲ μίαν ἀπέραντη βάσιν τῶν Η.Π.Α., ἔχει μουσουλμανοποιηθεῖ πολὺ μεθοδικῶς, ἔχει ἀλβανοποιηθεῖ ἐπίσης πολὺ συνειδητῶς κι ἔχει καταλήξει σήμερα νὰ λειτουργῇ  ὡς ὡρολογιακὴ βόμβα γιὰ κάθε περιοχὴ τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, συμπεριλαμβανομένης φυσικὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος.
Στὸ Κόσσοβο, ἀμέσως μετὰ τὸν κατακερματισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας (ἐπίσημος ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν ἐπιχειρήσεων ἡ 24η Μαρτίου τοῦ 1999), ξεκίνησε νὰ λειτουργῇ ἡ μεγαλυτέρα ἀμερικανικὴ βάσις παγκοσμίως, ποὺ θεωρεῖται πὼς εἶναι ὀρατὴ ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν Σελήνη.

Στὸ Κόσσοβο η μεγαλυτέρα ἀμερικανικὴ βάσις στὸν κόσμο

Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι μόνον δύο εἶναι, τὰ ἀνθρώπινα κατασκευάσματα ποὺ διακρίνονται ἀπὸ τὸ Διάστημα: τὸ Σινικὸ Τεῖχος καὶ τὸ Camp Bondsteel.

Τὸ Σινικὸ Τεῖχος ὅλοι τὸ γνωρίζουμε. Τὸ Camp Bondsteel ὅμως πολλοὶ λίγοι.

Εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ βάσις  στὸν κόσμο καὶ εὑρίσκεται ἀκριβῶς …δίπλα μας. Στὸ Κόσσοβο!!!….

Camp Bondsteel.

Τὸ Camp Bondsteel εἶναι ἡ μεγαλυτέρα στρατιωτικὴ βάσις ποὺ δημιούργησαν οἱ ΗΠΑ μετὰ τὸν πόλεμο στὸ Βιετνάμ. Εὑρίσκεται στὸ Κόσσοβο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια καταλαμβάνει ἐκτάσεις στὰ ἐδάφη τόσο τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὅσο καὶ τῆς ΠΓΔΜ, παρ’ ὅτι τὰ σύνορα τῶν δύο προτεκτοράτων δὲν εἶναι ὁριοθετημένα. Ἄλλωστε οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τὰ σύνορα ὅταν σχεδίασαν τὴν τεράστια αὐτὴν βάση. Ἡ τοποθεσία ἐπελέγη μὲ βάση τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν κρισίμου σημασίας ἐνεργειακῶν δρόμων ποὺ ἤδη, πρὶν ἀπὸ τὸ 1992, εἶχαν χαραχθῆ στοὺς χάρτες τῶν μεγάλων ἀμερικανικῶν ἑταιρειῶν καὶ τοῦ Πενταγώνου….

Τὸ Camp Bondsteel σήμερα ἀποκαλεῖται ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς «Grand Dame» (Μεγάλη Κυρία), ἑτοιμάσθηκε μέσα σὲ τρία χρόνια, ἐκτείνεται καὶ στὶς δυύο πλευρὲς τῶν ὑποτιθεμένων συνόρων μὲ τὴν ΠΓΔΜ καὶ ἐξυπηρετεῖ περισσοτέρους ἀπὸ 7.000 στρατιῶτες, δηλαδὴ τὰ τρία τέταρτα τοῦ συνόλου τῆς δυνάμεως ποὺ διατηροῦν οἱ ΗΠΑ στὴν περιοχή.

Τὸ ὁδικὸ δίκτυο μέσα στὸ στρατόπεδο ξεπερνᾶ τὰ 25 χιλιόμετρα, ποὺ ὁδηγοῦν στὰ περισσότερα ἀπὸ 300 κτίρια. Τὸ στρατόπεδο εἶναι τόσο μεγάλο, ὥστε χωρίζεται σὲ κεντρική, μέση καὶ ἔξω περιοχή. Ὑπάρχουν ὑπαίθριοι χῶροι ἀναψυχῆς, ὄπως καὶ κλειστὲς αἴθουσες γιὰ σπὸρ ποὺ εἶναι προσβάσιμες 24 ὧρες τὸ 24ωρο. Ὑπάρχουν ἐπίσης ἐκκλησία, βιβλιοθήκη, ἀλλὰ καὶ τὸ καλλίτερα ἐξοπλισμένο νοσοκομεῖο τῆς Εὐρώπης!

Σὲ αὐτὸ τὸ στρατόπεδο, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, σταθμεύουν 55 ἑλικόπτερα Black Hawk καὶ Apache. Ἂν καὶ δὲν δημιουργήθηκε διάδρομος προσγειώσεως ἀεροσκαφῶν, ὁ χῶρος ἐπελέγη ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπεκτάσεως καί, σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιασμούς, πολὺ σύντομα θὰ μεταφερθῆ ἐκεῖ ἡ ἀμερικανικὴ ἀεροπορικὴ δύναμις  ποὺ σταθμεύει στὸ Ἀβιάνο τῆς Ἰταλίας. Πέριξ τοῦ Camp Bondsteel ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς ἐλέγχει 350 χιλιόμετρα δρόμων καὶ 75 γέφυρες. Ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ τὴν δημιουργία φυλακίων καὶ μὲ ἐπίγειες καὶ ἐναέριες περιπολίες.

Μία πόλις – κράτος!

Τὴν ἐργολαβία τῆς κατασκευῆς ἀνέλαβε ἡ Brown & Root Services Corporation. Γιὰ τὴν κατασκευὴ δούλεψαν 24 ὦρες τὸ 24ωρο ἐπὶ τρία χρόνια περισσότεροι ἀπὸ 1.000 Ἀμερικανοὶ μηχανικοὶ καὶ περισσότεροι ἀπὸ 7.000 Ἀλβανοὶ ἐργάτες.

Σήμερα ἡ Brown & Root Services ἐξασφαλίζει τὴν λειτουργία τοῦ στρατοπέδου. Φροντίζει γιὰ τὴν παροχὴ 600.000 γαλονιῶν νεροῦ τὴν ἡμέρα καὶ ἠλεκτρισμοῦ γιὰ τὶς ἀνάγκες μίας πόλεως 25.000 κατοίκων. Φροντίζει γιὰ τὴν λειτουργία 1.200 πλυντηρίων ἡμερησίως, καθὼς καὶ γιὰ τὴν παρασκευὴ 18.000 γευμάτων. Τὸ προσωπικὸ ποὺ ἀπασχολεῖ ἡ Brown & Root Services ξεπερνᾶ τὰ 10.000 ἄτομα καὶ εἶναι κυρίως ἀλβανοί, οἱ ὁποῖοι, γιὰ νά… «ἀποφευχθοῦν οἱ πληθωριστικὲς πιέσεις» στὴν οἰκονομία τῆς περιοχῆς, ἀμείβονται μὲ 2 δολλάρια τὴν ὥρα.

Ὄπως λὲν οἱ ἴδιοι οἱ ἀμερικανοί, ποὺ εὑρίσκονται στὴν περιοχή, ἡ ἐχθρότης ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὀφείλεται, μεταξὺ ἄλλων, καὶ στὸ γεγονὸς πὼς τὸ Camp Bondsteel φαντάζει ὦς μία περιοχὴ ἡ ὁποία εὑρίσκεται 100 χρόνια μπροστὰ ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ τὴν περιτριγυρίζει. Ὁ τόπος γύρω ἀπὸ τὸ στρατόπεδο εἶναι πάμπτωχος μὲ τὸν δείκτη τῆς ἀνεργίας νὰ φθάνῃ τὸ 80%.

Τί γυρεύει μία τέτοια στρατιωτική ἐγκατάστασις μέσα σέ μίαν περιοχή πού «εὑρίσκεται ἑκατό χρόνια πίσω»;
Ἃς ἐπισημάνουμε δύο ἀναφορὲς τῆς «Οὐάσιγκτον Πόστ» γιὰ τὸ Camp Bondsteel:

  • Εἶναι ἕνα φανερὸ σημάδι ὅτι οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἀναλάβει μείζονες δεσμεύσεις στὴν περιοχὴ καὶ σχεδιάζουν νὰ παραμείνουν ἐπὶ μακρόν.
  • Ἡ αὐξανομένη ἀστάθεια στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὑποχρεώνει τὶς ΗΠΑ νὰ ἔχουν βάσεις καὶ ἐλευθερία πτήσεων ἐπάνω ἀπὸ τὰ Βαλκάνια γιὰ νὰ μποροῦν νὰ προστατεύσουν τὸ πετρέλαιο τῆς Κασπίας.

ἀκτίνες

Τὸ Κόσσοβον σήμερα προσφέρεται, ὡς …προσφάι, στὰ ἀλβανά.
Κανονικὰ καὶ μὲ τὸν (…δικό τους) «νόμο»…

Αμερικανός διπλωμάτης : Ο Χασίμ Θάτσι τελείωσε για το Κοσσυφοπέδιο

William Walker

Ο χρόνος της προεδρίας του Κοσσυφοπεδίου από τον Χασίμ Θάτσι έληξε. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης και πρώην επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο, Γουίλιαμ Γουόκερ (William Walker).

 Ο Γουόκερ τοποθετήθηκε αμέσως μετά  τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Σερβίας την άνοιξη του 1999.

Χασίμ Θάτσι

«Ο Θάτσι ήταν πρωθυπουργός και τώρα έγινε πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο χρόνος του τελείωσε», είπε ο Γουόκερ, ο οποίος επισκέφθηκε το Κοσσυφοπέδιο για να παραστεί στην αποκάλυψη ενός αγάλματός του που έφτιαξαν οι ντόπιοι για αυτόν.

Τα τελευταία χρόνια ο Γουίλιαμ Γουόκερ έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του κινήματος «Αυτοδιάθεση» του Κοσσυφοπεδίου, του Αλμπίν Κούρτι.

Αλμπίν Κούρτι

«Το μόνο πράγμα που ο Χασίμ Θάτσι έχει κάνει αυτά τα χρόνια είναι ότι ήταν αρεστός στην διεθνή κοινότητα. Εμένα προσωπικά αυτό μου είναι αδιάφορο» είπε κατά την αποκάλυψη του χάλκινου αγάλματός του στο χωριό Ρατσάκ.

Η «σφαγή στο Ρατσάκ», όπως σημειώνεται, στάθηκε η αφορμή για την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο.

βαλκανικὸν περισκόπιον

Χασίμ Θάτσι: Η ύπαρξη του Κοσσυφοπεδίου είναι στην επίσημη πολιτική των ΗΠΑ

Ἀπὸ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν βάσιν πλέον ἐλέγχουν καὶ συντονίζουν κάθε εἴδους ἐπιθετικὴ ἐνέργεια, πρὸς ὅσες χῶρες ἀκόμη δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὰ τραπεζικὰ συμφέροντα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὰ Σκόπια καὶ τὴν Σερβία, ἀλλὰ ὄχι μόνον.

Σκόπια- Ποπόσκι: «Απαράδεκτη η ανάμειξη του Σόρος στην πολιτική της χώρας»

Η σλαβική «Telma» αναφέρεται στο ιταλικό δημοσίευμα, όπου ο Ποπόσκι κατηγορεί τον Σόρος για ανάμειξη στην πολιτική της χώρας

Ιανουάριος 15, 2017. 18:45

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Νίκολα Ποπόσκι, κατηγόρησε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, Τζορτζ Σόρος, ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του νοτίου σλαβικού κράτους των Σκοπίων και ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την χώρα.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «La Verita» ο Ποπόσκι λέει ότι ο Σόρος μέσω του ‘Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας’ στα Σκόπια («Фондацијата Отворено општество») «χρηματοδοτεί επί χρόνια πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις,  οι οποίες ασχολούνται με μη διαφανή τρόπο με την πολιτική, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό από εμάς», όπως είπε.

Σύμφωνα την σλαβική τηλεόραση ‘Telma’ ο Σόρος έχει δαπανήσει πάνω από $ 60 εκατομμύρια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις προωθώντας ιδέες ξένες στις παραδόσεις του λαού.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Ποπόσκι, είναι ότι υπάρχει μια μη φυσιολογική λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) αφού το 90% από αυτές χρηματοδοτούνται από την ίδια πηγή (Σόρος) και ένα μεγάλο μέρος από αυτές συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική, κάτω από την ομπρέλα των ανθρωπιστικών οργανώσεων ή «κοινωνικών δικαιωμάτων» και ένα τέτοιο καθεστώς δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από ένα κυρίαρχο κράτος.

Ο Ποπόσκι σε συνέντευξή του στην νέα εφημερίδα της δεξιάς «Βίστινα» [«Αλήθεια»] των Σκοπίων τόνισε ότι ο καλλίτερος τρόπος να αντισταθούν στις εξωτερικές παρεμβάσεις είναι ο ταχύς σχηματισμός κυβερνήσεως κατά τις επόμενες ημέρες που είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα, σύμφωνα με την «Τέλμα».

«Σήμερα, το κόμμα του Νίκολα Γκρούεφσκι ταυτίζει τις δραστηριότητες του Σόρος στην χώρα με το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατικής Ενώσεως – SDSM και διατείνεται ότι αυτό είναι ντροπή και καταστροφή για την χώρα», γράφει το δημοσίευμα.

βαλκανικὸν περισκόπιον

Ὁμοίως κι ἐδῶ:

Πρόεδρος Σερβίας: Είμαστε στο χείλος του πολέμου με τους Αλβανούς του Κοσσόβου

Νίκολιτς: Εάν απειληθούν οι Σέρβοι θα στείλουμε στρατό στο Κοσσυφοπέδιο

…ἐξελίξεις ποὺ τρέχουν, ἐντὸς τῶν ὁποίων πρωταγωνιστικὸν ῥόλο ἔχουν οἱ ἀλβανοὶ καὶ ποὺ σαφῶς πλέον περιλαμβάνουν κι ἐμᾶς:

Αλβανία – Κόμμα Τσάμηδων: «Ειδική επιτροπή για την γενοκτονία από τους Έλληνες»

Εἴπαμε… Δὲν θέλουν καὶ δὲν χρειάζονται τώρα πιὰ μεγάλους κρατικοὺς ἱστούς. Κρατίδια τῶν δέκα ἑκατομμυρίων εἶναι ὑπὲρ ἀρκετά. (Νὰ μὴν χαιρόμεθα ἐμεῖς, ποὺ ἔως προσφάτως καὶ μετὰ βίας ἐγγίζαμε τὰ δέκα ἑκατομμύρια, ἐφ΄ ὅσον ἐδῶ καὶ χρόνια τοποθετοῦν ἀνάμεσά μας ἀκόμη δέκα ἑκατομμύρια, ἀπὸ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε …«λόγους» κομματιάσματος!!!)

Στόχος τους, γιὰ τὴν ὥρα, μία μεγάλη Ἀλβανία, ποὺ θὰ λειτουργῆ ὡς φόβητρο τῆς περιοχῆς. Μία ἀλβανία ποὺ θὰ φθάνη ἔως τὸν Παγασητικὸ καὶ τὸν Ἀμβρακικὸ κόλπο, δίδοντας τὴν δυνατότητα στοὺς Ἀμερικανοὺς (ἐπισήμως-πίσω τους παραμένουν ἑταιρείες πετρελαίου καὶ κεντρικὲς τράπεζες) νὰ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὴν περιοχή, στήνοντας δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος σκηνικὰ πολέμου καὶ πάντα μὲ τοποθετημένες μαριονέτες τους ὡς «ἐκλεγμένους» (καὶ σαφῶς …«ἐκλεκτούς»).
Τὸ χρῆμα ἄφθονον, ἰδίως ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros, μὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὸ Κατᾶρ καὶ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ποὺ ἐλπίζουν σὲ «κομμάτια τῆς πίττας», δίχως νὰ ἀντιλαμβάνονται πὼς ἁπλῶς ταΐζουν τὸ τέρας, παίζοντας ῥόλους ποὺ τοὺς ἀνέθεσαν, τὶς περισσότερες φορὲς ἐν ἀγνοίᾳ τους.

Τὸ καλλίτερον ὅλων εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἂν καὶ σιωπηλός, ἐν τούτοις, προσβλέποντας πάντα στὴν ἑβραιοποίησιν τῆς Θεσσαλονίκης, συνεργεῖ, στηρίζει καὶ συμμετέχει στὰ προαναφερόμενα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὴν Κύπρο τὴν παρέλαβε (σχεδόν), μέσῳ  τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ὑδρογονανθράκων, τὴν Κρήτη τὴν ἑτοιμάζει (ἐπίσης μὲ τὸ ἴδιο πρόσχημα) καὶ ἀναμένει τὸ τμῆμα τῆς χερσονήσου μας, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέπη νὰ πατᾷ ἐπισήμως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη.

Θὰ ἀκολουθήση ἡ δημιουργία ἑνὸς εἰρηνικοτάτου κρατιδίου, μὲ κέντρο τὴν «ἑβραϊκὴ  Θεσσαλονίκη», στρατὸ κατοχῆς ΝΑΤΟϊκὸ καὶ μισθοφόρους του τὰ ἀλβανά, καλο-ἐκπαιδευμένα σὲ σφαγές, στὰ στρατόπεδα τοῦ Κοσσόβου, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τοῦ ΝΑΤΟ.
Ἕνα κρατίδιον ποὺ θὰ περιλαμβάνη ὅμως ὅλα τὰ μακεδονικὰ ἐδάφη, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁλόκληρη τὴν Θράκη ἔως καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν.
Ὅσο γιὰ τὴν Ἤπειρο…
…ἔ, αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ …ἀποζημίωσίς τους γιὰ τὶς τόσες θυσίες τους στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἐφ΄ ὅσον ἁπλῶς σήμερα (καὶ γιὰ κάποιο χρονικὸ ἀκόμη διάστημα) τοὺς χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν …βρώμικη δουλειά!!!

Κοινῶς; Θὰ πέσουν κεφάλια, λαοί, ἡγέτες γιὰ νὰ ἀδειοδοτηθῇ, ἐπισήμως, τὸ ἑβραϊκὸ στοιχεῖον νὰ κατέχῃ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν ἐδαφῶν τῆς χερσονήσου μας.
(Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εὐθύνονται αὐτοί, σὰν λαός, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ἐγκέφαλοι, ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν, ὡς «ἐκλεκτούς» γιὰ νὰ κυβερνήσουν καὶ νὰ γενοκτονήσουν ἄλλους λαούς, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα τοὺς ἔχουν μόνον γιὰ «κάπο» (ἐπιστάτες) καὶ φοροεισπράκτορες ἄλλων λαῶν. Τὸ ξέρουν καλὰ τὸ ῥολάκι…!!!)

Μετρώντας …σωστά!!! (γ)

πηγὴ

Ἡ Βαρδάρσκα (Σκόπια) εἴπαμε ἐπίσης στὸ «μάτι τοῦ κυκλῶνος» μὲ πρώτους καὶ σημαντικοτέρους διεκδικητές της τοὺς Ἀλβανούς, θὰ περάση μὲν στὴν κατοχή τους, προσωρινῶς, ἀλλὰ στὴν συνέχεια θὰ προσφερθῆ στὴν «Μεγάλη Μακεδονία»!!!.
Χρῆμα ἄφθονον ἐπίσης ἔπεσε κι ἐκεῖ, ἰδίως μὲ πρόσχημα τὴν ἀμερικανικὴ βάσιν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα κι ἐκεῖ ὁ δηλητηριασμένος, μὲ κάθε ἀνιστορικότητα λαός,  ποὺ πάντα ὑπέφερε καὶ ὑποφέρει, σήμερα, μετὰ τὸ εἰκοσαετὲς διάλειμμα, ἀπειλεῖται μὲ ἀφανισμό.
Ἕνα κράτος μόρφωμα τὰ Σκόπια, ποὺ δὲν τὸ χρειάζονται πλέον, ἐφ΄ ὅσον λειτούργησε ὡς μηχανὴ παραγωγῆς μίσους καὶ ἐκκινήσεως συγκρούσεων, τώρα ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνισιν ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς μισθοφόρους τοῦ πλανήτου: τοὺς Ἀλβανούς.
Μισθοφόροι ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ ἀντελήφθησαν τὸ εἶδος τους, πολὺ συνειδητῶς ἔσπευδαν πάντα νὰ καταταγοῦν σὲ κάθε στρατὸ ποὺ χρειάζετο κτήνη γιὰ νὰ διενεργήσῃ γενοκτονίες καὶ ἐθνολογικὲς ἐκκαθαρίσεις. (Θυμηθεῖτε τὰ μετὰ τῶν Ὀρλωφικῶν γεγονότα, ποὺ τελικῶς, μετὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, ἀπεφάσισε ὁ σουλτάνος νὰ …ἀπαλλαγῇ ἀπὸ αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον δὲν μποροῦσαν νὰ σταματήσουν ἀπὸ μόνοι τους τὶς σφαγές. Θυμηθεῖτε καὶ τὸ ἀδηφάγο τέρας τῆς Ἠπείρου, τὸν Ἀλῆ πασσᾶ, ποὺ ἐπίσης ἦταν Ἀλβανός. Θυμηθεῖτε τὸν ῥόλο τους, στὴν ὑπηρεσία τῶν ναζὶ καὶ τῶν Ἰταλῶν, κατὰ τὴν διάρκεια κατοχῆς τῆς Ἠπείρου. Θυμηθεῖτε τὴν συμμετοχή τους στὸ ISIS… Θυμηθεῖτε κι ἄλλα πολλά, ποὺ ἐὰν συνδυασθοῦν, ἐπὶ τέλους, ἀντιλαμβανόμεθα τὸ γιατὶ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ μόρφωμα.)

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἐξ-ἀλβανίζεται, ἁρπάζονται ἢ γκρεμίζονται κατοικίες Βορειοηπειρωτῶν, οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐκδιώκονται, ἐξαλβανίζονται, ἐνᾦ παραλλήλως προετοιμάζονται τὰ ἀλβανὰ γιὰ ἁρπαγὴ τῆς ὑπολοίπου Ἠπείρου καὶ τμήματος τῆς Μακεδονίας. Ἤδη, βάσει καταγγελιῶν ἐπισήμων, ἀποθῆκες μὲ ὅπλα καὶ πυρομαχικά, ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, ἀναμένουν τὸ σύνθημα γιὰ νὰ ἀδειάσουν…ἐπάνω μας!!!
Ὅπλα καὶ πυρομαχικά, ἀναμένεται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀρχικῶς κατὰ τῶν Βαρδαρσκανῶν καὶ κατόπιν ἐναντίον Ἑλλήνων, μὲ στόσο τὴν διαρπαγὴ ἐθνικῶν ἐδαφῶν καὶ τὴν ἀπομείωσιν τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν.
UCKάδες UCCάδες νόμιμοι πλέον, παρὰ τὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ δικό τους κόμμα, ἀπαιτοῦν τὸν ἀφανισμὸ τῶν γειτόνων τους καὶ τώρα πιὰ τὶς θέσεις αὐτὲς υἱοθετοῦν καὶ οἱ ἐπίσημες ἀλβανικὲς ἀρχές..

Κοινῶς…
Ἐνδυνάμωσαν τὰ ἀλβανά, ὅσο τοὺς ἄρεσε, γιὰ νὰ τὸ παίξουν μπαμποῦλες τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου.
Ἡ φωτιά, ποὺ ἀνάβει συντόμως, θὰ πάρη καιρὸ γιὰ νὰ σβήσῃ.
Τὰ ἀλβανὰ τὸ ξέρουν, ἀλλὰ μὲ τὴν τυχοδιωκτική τους ἰδιοσυγκρασία, ἀδιαφοροῦν. Χρῆμα νὰ πέφτῃ, ποὺ πέφτει, γιὰ νὰ …«κινηθοῦν» οἱ τροχοὶ τῶν σφαγῶν.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Σενάρια; Ἴσως… Ἴσως κι ὄχι ὅμως. Σὲ κάθε περίπτωσιν, ἐὰν θέλουμε νὰ ἔχουμε τὰ κεφάλια μας στὶς …θέσεις τους, καλὸ εἶναι νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ …χειρότερα.

Υ.Γ.2. Γιατί ἄρα γέ τόση χρηματοδότησις πρός κάθε εἴδους Μ.Κ.Ο., ἀπό ὅλην τήν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» μας; Γιατί τίς πέταξαν ἐκτός συνόρων τους οἱ Ῥῶσσοι; Μήπως αὐτοί κάτι γνωρίζουν πού δέν (θέλουμε νά) γνωρίζουμε ἐμεῖς;

Υ.Γ.3. Τά κουδουνισμένα, ποὺ τὸ παίζουν κυβερνῶντες μας, γνωρίζουν ἤ ὄχι τό τό μέλλει γενέσθαι; Σαφῶς καὶ γνωρίζουν. Τελευταῖες ἁρπακτὲς κάνουν καὶ μετὰ τὴν …κάνουν!!! Ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου αὐτό:

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply