Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

 

Τόσες βόμβες βάζουν οἱ τζιχαντιστές…
Χάθηκε μία ἐκεῖ μέσα……….;;;;;;;;;;;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

  1. Ὅλους αὐτούς,ἐμεῖς οἱ πολίτες,μέ τήν ψῆφον μας,τούς κάναμε αὐτό πού εἶναι. Καί πάντα θά εἶναι στίς ἀνώτερες καί ἀνώτατες,ἀπό κάθε ἄποψιν,βαθμίδες,διότι ἁπλῶς τό ἔχουν ἀποκτήσῃ,κληρονιμικόν δικαιώματι ! Ἐάν λοιπόν,γνωρίζαμε τήν ἱστορίαν (τουλάχιστον τῶν 150 τελευταίων χρόνων),θά ἦταν πολύ διαφορετικά τά πράγματα καί γι’αὐτούς ,ἀλλά κυρίως,γιά ἐμᾶς ! Τό φταίξιμο,εἶναι ἀποκλειστικῶς,δικό μας καί προφανῶς δέν πρόκειται ν’ἀλλάξῃ ΤΙΠΟΤΑ. Αὐτοί θά εἶναι ΠΑΝΤΑ ἐκεῖ καί μάλιστα μέ τήν δικήν μας συμβολή !

      • Τὸ «κληρονομικῷ δικαιώματι» τὸ δέχομαι, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἐκτὸς ἀπὸ λόγουςἱστορικούς, γιὰ μίαν οὐσιαστικὴ λεπτομέρεια, ποὺ ἀγνοοῦμε. Τὸ θέμα δὲν εἶναι στὸ «κληρονομικῷ δικαιώματι» ἀλλὰ στὸ ποιὸς τὸ καπηλεύεται.

      • Ἄν ὄχι μέ τήν ψῆφον μας,κῦττα τότε κάτι ἄλλο. Ποιός κάνει αὐτά τά σκουπίδια πού λέγονται τηλεπαρουσιαστές/στριες, μεγαλοδημοσιογράφους αὐτό πού εἶναι; Ποιός τούς ἀνεβάζει στὀ βάθρο τό «βασιλικό» μέ ὅ,τι ἐμπεριέχει αὐτό στόν τομέα τῶν ὑλικῶν ἀπολαβῶν ; Καί πάλιν, αὐτός ὁ κόσμος, ὁ πολύς,πού τούς προτιμᾶ ! Αὐτός πού ἀγοράζει τά πορνο-ἔντυπα μέ τά κουτσομπολιά καί τά συναφῆ «ἐνδιαφέροντα»τῶν …ἀγαπημένων τους τηλε-ἀστέρων. Πού δέν χάνει ἐκπομπή τῆς Τατιάνας,Πάνιας,Ἀναστασιάδη,τούς ἀρβύλες,τούς Λάκηδες κ.λπ. σκ@τά. Ἐμεῖς λοιπόν φταῖμε γιά τά πλούτη καί τά παλάτια πού μᾶς ἐπιδεικνύουν καί τό χειρότερο γιά τήν ἐπιρροή πού ἔχουν ἐπάνω μας καί διαμορφώνουν τήν γνώμη μας ὅπως καί ὅπου αὐτούς συμφέρει ! Ψᾶξε παντοῦ καί θά βρῆς τήν αἰτία ὅλων τῶν κακῶν ἀπό πίσω : ὁ ἄνθρωπος ! Καί οἱ ἐξουσιαστές τό γνωρίζουν πολύ καλῶς αὐτό καί κυρίως τοῦ πώς νά τό ἐκμεταλευτοῦν …

      • Ἡ ἄνευ ὁρίου ἐπαναληπτικότης τῆς προβολῆς τους. Ὁ πολὺς ὁ κόσμος ὑπακούει στὴν παροιμία: «λέγε λέγε τὸ κοπέλι…»

Leave a Reply