Δανειακὲς …«τρύπες» ἑννέα δισεκατομμυρίων καὶ ἄλλες (κρυφές) λεηλασίες!!!

Για σήμερα είπα να τους κάνω και στην Ευρώπη «διαφήμιση»…

Με βάση την ΕΚΘΕΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2016 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. Ετος 2015 (συγκεκριμένα στην σελίδα 75 της Εκθέσεως) μας δηλώνουν ότι εδώ και χρόνια δεν βρίσκουν τα παραστατικά για να δικαιολογήσουν «τρύπα» για κάτι λιγότερο από 9 Δις ΕΥΡΩ και ακόμα δεν έχουν πάει φυλακή…!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 14

Ποσό €  8.802.146.047,45  προέρχεται από τον λογαριασμό 404.0002  «Τακτοποιητέες εισπράξεις-Δανειακά Έσοδα»,   ο οποίος κινείτο εκτός προϋπολογισμού,   πιστωνόταν αποκλειστικά από δανειακά έσοδα,  τα οποία είχαν µεταφερθεί,  βάσει της 2/63082/6.9.2011 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  από τους ΚΑΕ 5112,  9112  και 9191 και χρησιμοποιούντο για την ισοσκέλιση του Απολογισμού,  καθώς και για την πληρωμή των εγγυήσεων που κατέπιπταν.

Επισημαίνεται ότι από το 2010 µέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια τακτοποιήσεως, µε αντίστοιχα παραστατικά, του ανωτέρω ποσού, το οποίο μεταφέρεται από χρήση σε χρήση,  παρά τις σχετικές επισημάνσεις στις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 2010 (σελ. 13) και 2011 (σελ. 70-71) και 2014 (σελ. 37-38).

Αυτά πληρώνεται ΕΛΛΗΝΕΣ, τα κλεμμένα τους, που ξεπερνούν και τα όρια τρέλλας το «πανηγύρι» με τους κλέφτες πολιτικούς, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση με στοιχεία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ΕΚΘΕΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2016

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

 

Χατζησάββας Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply