Ὑστερία …«ὑπερθερμάνσεως»!

Καὶ δὲν τὰ λέει κάποιος τυχαῖος αὐτά, ὅπως ἐγὼ γιὰ παράδειγμα…

Ἡ παρακάτω συνέντευξις ἐδόθη τὴν Ἀπρίλιο τοῦ 2015. Ὁ Φρῆμα Ντάισον δίδει τὶς ἀπόψεις του, σχετικὰ μὲ τὴν ὑστερία τῆς «Παγκοσμίου Ὑπερθερμάνσεως».

Τὸ Διοξείδιον τοῦ Ἀνθρακος εἶναι τόσο εὐεργετικό… Θὰ ἦταν τρέλλα νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ μειώσουμε…
Μᾶλλον μᾶς κάνει καλό… Ἡ Γῆ θὰ γίνη πιὸ πράσινη, σὰν ἀποτέλεσμα….

Τὸ κοινὸ ἔχει περισσότερη κοινὴ λογικὴ (ἀπὸ ὅ,τι τὰ μέσα ἢ οἱ πολιτικοί!).

Ἔχω συνταξιοδοτηθεῖ, δὲν φοβᾶμαι μὴν χάσω τὴν δουλειά μου.

Ἡ ἀνθρωπογενὴς κλιματικὴ ἀλλαγή, σὰν σύνολο, εἶναι καλή.

Αὐτὰ (τὰ κλιματικὰ μοντέλα) δὲν εἶναι καλὰ γιὰ πρόβλεψη.

Interviewed in April, 2015; Freeman Dyson aged 91 gives his views on the Global Warming Hysteria an interview conducted by “Conversations That Matter”;

“CO2 is so beneficial…it would be crazy to try to reduce it”.
“Probably it does us Good, the Earth will get greener as a result”.
“The general public has a lot more common sense (than the media or politicians)”.
“I’m retired, I don’t have to fear losing my job”.
“Man-made climate change is, on the whole, Good”.
“They (Climate Models) are no good for prediction”.

Freeman Dyson on the Global Warming Hysteria April, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=BiKfWdXXfIs&feature=share

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply