Θάβοντας τὸ ἔγκλημα τῶν Ἰμίων στὴν σφαίρα τοῦ …ἀτυχήματος!!!

Ὅταν τὰ «πριτσίνια» ἀπὸ τὴν ἄτρακτο ἑνὸς ἐλικοπτέρου, ποὺ κατέπεσε στὴν θάλασσα, ἔχουν τριπλάσιο μέγεθος ἀπὸ τὰ κανονικά, ποὺ ἔμειναν στὴν θέση τους…
(βλέπε φωτογραφίες)…

…καὶ εἶναι τὰ «μαγικά» πριτσίνια, ποὺ βγαίνουν πρὸς τὰ …μέσα (!!!) καὶ  ὄχι πρὸς τὰ ἔξω!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

πηγὴ

 

(Visited 242 times, 1 visits today)




2 thoughts on “Θάβοντας τὸ ἔγκλημα τῶν Ἰμίων στὴν σφαίρα τοῦ …ἀτυχήματος!!!

Leave a Reply