Θάβοντας τὸ ἔγκλημα τῶν Ἰμίων στὴν σφαίρα τοῦ …ἀτυχήματος!!!

Ὅταν τὰ «πριτσίνια» ἀπὸ τὴν ἄτρακτο ἑνὸς ἐλικοπτέρου, ποὺ κατέπεσε στὴν θάλασσα, ἔχουν τριπλάσιο μέγεθος ἀπὸ τὰ κανονικά, ποὺ ἔμειναν στὴν θέση τους…
(βλέπε φωτογραφίες)…

…καὶ εἶναι τὰ «μαγικά» πριτσίνια, ποὺ βγαίνουν πρὸς τὰ …μέσα (!!!) καὶ  ὄχι πρὸς τὰ ἔξω!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

πηγὴ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θάβοντας τὸ ἔγκλημα τῶν Ἰμίων στὴν σφαίρα τοῦ …ἀτυχήματος!!!

Leave a Reply to ASXETOS Cancel reply