Χρῆμα τέλος!!!

Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα.

Γιὰ νὰ ξέρετε δηλαδὴ ὅταν ἀκοῦτε Νταβὸς καὶ τὰ συναφῆ, τὶ ἐπεξεργάζονται στὴν καμπούρα μας συνήθως.

Ἐπίσημος λόγος: Πρόληψις ἐγκληματικότητος.

Ἀνεπίσημος λόγος: Βγᾶλτε τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὸ stroma bank, βάλετέ τα στα σαπάκια banks, γιὰ νὰ σᾶς τὰ φᾶμε νόμιμα.

Ἔτσι προλαμβάνουν τὴν ἐγκληματικότητα οἱ Εὐρωπαῖοι.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply