Ὡραῖος κι εὔκολος τρόπος ὑπεξαιρέσεως χρημάτων ἀπό τόν λογαριασμό μας;

Ἀχὰ χὰ χά…
Ἐὰν ἔχετε τὴν καλοσύνη, μπορεῖς νὰ μπεῖτε στὸν παρακάτω σύνδεσμο, νὰ μᾶς δόσετε τὸ username σας καὶ τὸ password σας, στὸν λογαριασμό σας τῆς alpha bank (ποὺ δὲν ἔχετε!!!)…

Συνέχεια

Χαμένες καὶ πραγματικὲς ἀξίες νομισμάτων καὶ κρυπτονομισμάτων

Τὸ ἐρώτημα ποὺ μὲ βασανίζει μὲ τὰ κρυπτονομίσματα (ἴσως ἡ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιῶ νὰ μὴν εἶναι ἡ σωστή…), εἶναι τὸ ἑξῆς:

Παλαιά, τὰ νομίσματα ἦταν αὐτάξια, δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία ποὺ ἐδήλωναν (σὲ χρυσό, ἀσήμι κτλ.). Δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία τους, τὸ ἀντίκρυσμά τους.

Μετά, «κάποιοι» ἐσκέφθησαν ὅτι εἶναι πιὸ βολικό, ἀπὸ ἄποψη βάρους καὶ χρήσεως, νὰ εἶναι ἑτεράξια, δηλαδὴ ἡ ἀξία τους νὰ μὴν ἐμπεριέχεται, ἀλλὰ κάποιος νὰ ἐγγυᾶται γι’ αὐτὴν (συνήθως ἕνα Κράτος, ἢ μία Τράπεζα).
‘Ἔτσι, τὰ πρῶτα δολλάρια, ἀντιστοιχούσαν σὲ κάποιο βάρος χρυσοῦ.
Συνέχεια

Χρῆμα τέλος!!!

Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα. Συνέχεια

Περὶ χρηματοοικονομικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου

Ἐδῶ ἀπεδείχθη, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ὅτι ὁ κακοποιὸς Μπαρουφάκης, παρουσίασε πλαστικὸ ἠλεκτρονικὸ δελτίο, ὡς εἰκονικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀγοράζαμε μὲ κανονικότατο χρῆμα, καὶ ἡ ναζιστική-σιωνιστικὴ προπαγάνδα, ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ σὲ πολλούς, νὰ κάτσουν καὶ νᾶ σκεφθοῦν, τὸ γιατὶ ῥὲ γαμῶτο νὰ φορτωθοὺν πλαστικό, ἠλεκτρονικό, εἰκονικὸ δελτίο-«χρῆμα» καὶ νὰ παραδόσουν ὅ,τι ἔχουν καὶ δὲν ἔχουν σὲ πραγματικὸ χρῆμα, στὴν συμμορία μπαρουφάκηδων!!!….

Περὶ χρηματοοικονομικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου Συνέχεια

Τὸ χρῆμα …ΚΛΙΚ!

Τό ξέρετε;
Εἶναι τὸ bitcoin. Ναί, ἔχουμε ἀναφερθῇ σὲ αὐτὸ ἤδη ἀλλὰ ἁπλῶς τὸ παρακολουθοῦμε, ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἐφ΄ ὅσον ἕνα χρῆμα ποὺ βασίζεται στὰ …ΚΛΙΚ δὲν ἔχει ὑπόστασιν καὶ κατ’  ἐπέκτασιν δὲν ἔχει καὶ ἀντίκρυσμα. Συνέχεια

Ἡ Κύπρος λέει ἀκόμη ἕνα ἡρωϊκὸ «ΝΑΙ».

H Κύπρος τοῦ Soros-Ἀνδρεάδη, …ἀφοῦ εἶπε τὸ ἡρωικὸ ΝΑΙ στὸ Μνημόνιο …λέει ἄκομη ἕνα ἡρωικὸ «ΝΑΙ», ποὺ εἶναι τὸ BITCOIN.
Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λευκωσίας ἀναγνωρίζει ὡς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ καὶ κατάλληλο για τὴν πληρωμὴ διδάκτρων (!) τὴν μεγαλύτερη ἀπάτῃ που στήνεται μεθοδικὰ στο διαδίκτυο καί που λέγεται BITCOIN.

Ἂν οἱ τοκογλύφοι γίνονται πλούσιοι τυπώνοντας ἀνεξέλεγκτα χάρτινο χρῆμα …φανταστεῖτε πόσο πιὸ γρήγορα θὰ ἀλλάξουν χέρια περιουσίες μὲ ἕνα εἰκονικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο δεν ἔχει κἄν ἔξοδα ἐκτύπωσης…καὶ κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγξῃ τὴν παραγωγὴ κωδικῶν καὶ τὴν ἑκάστοτε πραγματική του ἀξία. Συνέχεια