Ἡ Κύπρος λέει ἀκόμη ἕνα ἡρωϊκὸ «ΝΑΙ».

H Κύπρος τοῦ Soros-Ἀνδρεάδη, …ἀφοῦ εἶπε τὸ ἡρωικὸ ΝΑΙ στὸ Μνημόνιο …λέει ἄκομη ἕνα ἡρωικὸ «ΝΑΙ», ποὺ εἶναι τὸ BITCOIN.
Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λευκωσίας ἀναγνωρίζει ὡς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ καὶ κατάλληλο για τὴν πληρωμὴ διδάκτρων (!) τὴν μεγαλύτερη ἀπάτῃ που στήνεται μεθοδικὰ στο διαδίκτυο καί που λέγεται BITCOIN.

Ἂν οἱ τοκογλύφοι γίνονται πλούσιοι τυπώνοντας ἀνεξέλεγκτα χάρτινο χρῆμα …φανταστεῖτε πόσο πιὸ γρήγορα θὰ ἀλλάξουν χέρια περιουσίες μὲ ἕνα εἰκονικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο δεν ἔχει κἄν ἔξοδα ἐκτύπωσης…καὶ κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγξῃ τὴν παραγωγὴ κωδικῶν καὶ τὴν ἑκάστοτε πραγματική του ἀξία.
Ἡ Νέα Τάξῃ τῶν ἁρπακτικῶν τοῦ σιωνισμοῦ χρησιμοποιεὶ ὡς πειραματόζωα τὴν ψωροκώσταινα Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀδερφὴ Κύπρο …γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ μὲ τσαμπουκὰ …ἀπὸ ξεπούλημα δημοσίου πλούτου, κούρεμα καταθέσεων πολιτῶν μέχρι καὶ διακίνηση εἰκονικῶν νομισμάτων.
Τὴν ἴδια στιγμή ποὺ ΚΑΝΕΝΑΣ κρατικὸς λειτουργὸς δὲν εἶναι σὲ θέση να πιστοποιήσῃ τὸ ἀντίκρυσμα τῶν χαρτονομισμάτων, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτα οἱ ἰδιῶτες τοκογλύφοι …ἔρχονται οἱ φωστῆρες στὴν Κύπρο νὰ ἀποδεκτοὺν τὸ BITCOIN ὡς μέθοδο πληρωμής. Ἕνα βῆμα πρακτικὰ πρὶν πείσουν τὴν Κύπρο να δέχεται τὸ bitcoin γιὰ τὴν πληρωμὴ φόρων…καὶ μὲ τὶς γνωστὲς κατευθυνόμενες φοῦσκες … νὰ τῆς παίρνουν τὸ φυσικὸ ἀέριο… πληρώνοντας μὲ ἀέρα κοπανιστὸ …ὁ ὁποῖος ξαφνικὰ θὰ ἀποδειχθῇ φούσκα καὶ ἡ Κύπρος …δὲν θὰ ἔχῃ στὰ χέρια της ..οὔτε κἄν ἀναμνηστικὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συναλλαγές.

Ἀπὸ τὴν Κατοχὴ μᾶς ἔμειναν τὰ πλαστὰ χαρτονομίσματα, ποὺ μᾶς γέμισαν οἱ «σύμμαχοι» καὶ «Ἄγγλοι» Rothschild… Στοὺς Κυπρίους ἀπὸ τὰ bitcoin… θὰ τοὺς μείνῃ μόνον ἡ μνήμη ἀπὸ τὰ click τῶν πληκτρολογίων.

«Σίγμα»

The University of Nicosia (UNic), one of the major English language universities in the Mediterranean, will become the world’s first to accept bitcoins for tuition. The university will also begin a new Master of Science course in Digital Currency.

According to the university those who wish to pay tuition fees in bitcoins, will be able to use an online merchant processing service or by paying directly to the university’s finance office.

The intention of this initiative is to ease transmission difficulties for certain students and to build our own practical knowledge about this field, not to engage in currency speculation,” the University spokesperson told GeekWire.            

Following the rising popularity of online commerce the University of Nicosia is starting the first Master of Science degree in Digital Currency. The idea is to give a whole variety of students from entrepreneurs to government officials with a better understanding of the technical underpinning of digital currency.

While digital currency is a relatively new concept, currency is one of the oldest human inventions. What we aim to explore in this program is the likely development pathway of digital currency and give our students insights that they can bring to bear in their professional careers”, said Dr. Andreas Polemitis, the senior vice Rector.

The new Master’s programme will be taught in English, distributing both on-campus and online to distant students, and should begin in the spring of next year.

The virtual currency has recently been attracting a lot of attention from both users and policymakers. On November 18 bitcoin skyrocketed to an all-time high of $900 per unit on the Mt.Gox exchange. This is seen by some as people around the world increasingly betting on the crypto currency. The jump came during a hearing in the US where the Senate Homeland Security and Government Affairs Committee is scrutinizing the virtual currency. Officials called bitcoins a “legitimate” financial service, despite past focus on the currency as a prime target for money launderers. 

The University of Nicosia also proposes a policy framework for developing Cyprus into a hub for Bitcoin trading, processing and banking

Dr. Christos Vlachos, the Nicosia University Chief Financial Officer, explained the digital currency introduction:

 “We are acutely aware that digital currency is an inevitable technical development that will lead to significant innovation in online commerce, financial systems, international payments and remittances, and global economic development. Digital currency will create more efficient services and will serve as a mechanism for spreading financial services to under-banked regions of the world. In this light, we consider it appropriate that we implement digital currency as a method of payment across all our institutions in all cities and countries of our operations”.

UNic, formerly known as Intercollege is the largest private university in Cyprus with 5,000 students.

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply