Ψηφοθηρικὲς τακτικὲς συσκοτίσεως τῆς διαφθορᾶς

Δὲν ἔχει ὅρια ἡ κατρακύλα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος αὐτῆς τῆς χώρας.
Ἐνῶ συνεχίζουν ὅλοι τους νὰ λειτουργοῦν μέσα στὴν διαφθορά, μόλις βγαίνουν στὴν δημοσιότητα οἱ γκάφες τους, ἀρχίζουν τὶς φωνὲς καὶ τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια στὰ βοθροκάναλα, γιὰ νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ τὴν κρίση τοῦ Ἕλληνος.

Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια παραμένει καὶ εἶναι μία. 
Ὁ ἕνας πολιτικὸς ἀρχηγὸς ἔφθασε σὲ σημεῖο νὰ δηλώσῃ προσωρινὸ χωρισμὸ μὲ τὴν σύζυγό του, ὥστε νὰ μὴ περιλάβῃ στὸ Πόθεν Ἔσχες του τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα της, ὥστὲ νὰ ἀγοράσουν σπίτι, πολλῶν ἑκατομμυρίων στὸ Παρίσι.

Καὶ λίγο μετὰ «ξανασμίγουν», σὰν νὰ μὴν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο….

Ὁ ἄλλος, ὁ Τσίπρας, ἐνῶ κάποτε ἤθελε νὰ πουλήσῃ τὸ προεδρικὸ ἀεροπλάνο, τώρα γυρίζει ὅλον τὸν κόσμο μὲ αὐτὸ καὶ μάλιστα προσφάτως …«ἐπετάχθη» ἔως το Παρίσι, γιὰ νὰ συναντήσῃ μυστικὰ τὸν Rothschild!
Ἀλλὰ δὲν ἀποκλείεται ἡ περίπτωσις νὰ παραδόσῃ τὴν χώρα στὰ χέρια τους, γιὰ ἀκόμη 99 χρόνια.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τὸν  ξεφωνίζῃ καθημερινῶς ὁ ἌδωνιςΓεωργιαδης, ἐνῶ εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι ὅτι τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἶχε καὶ ἔχει πάντα σχέσεις μὲ τοὺς Rothschild.

Γνωρίζουν ὅμως οἱ πονηροὶ πὼς οἱ φωνὲς ἐναντίον τῶν «κακῶν» Rothschild ἀποφέρει πάντα ψήφους.
Καὶ νὰ δεῖτε πὼς ὅλος αὐτὸς ὁ «πόλεμος» ἀνακοινώσεων καὶ ἡ φασαρία θὰ καταλήξη καὶ στὴν ψήφιση νέων, πάντα ἀντιλαϊκῶν μέτρων.

Κᾶνατε μας λοιπὸν τὴν χάρη, ἐπὶ τέλους, καὶ βγᾶλτε τοὐλάχιστον τὸν σκασμό!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *