Ψηφοθηρικὲς τακτικὲς συσκοτίσεως τῆς διαφθορᾶς

Δὲν ἔχει ὅρια ἡ κατρακύλα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος αὐτῆς τῆς χώρας.
Ἐνῶ συνεχίζουν ὅλοι τους νὰ λειτουργοῦν μέσα στὴν διαφθορά, μόλις βγαίνουν στὴν δημοσιότητα οἱ γκάφες τους, ἀρχίζουν τὶς φωνὲς καὶ τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια στὰ βοθροκάναλα, γιὰ νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ τὴν κρίση τοῦ Ἕλληνος.

Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια παραμένει καὶ εἶναι μία. 
Ὁ ἕνας πολιτικὸς ἀρχηγὸς ἔφθασε σὲ σημεῖο νὰ δηλώσῃ προσωρινὸ χωρισμὸ μὲ τὴν σύζυγό του, ὥστε νὰ μὴν περιλάβῃ στὸ Πόθεν Ἔσχες του τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα της, ὥστὲ νὰ ἀγοράσουν σπίτι, πολλῶν ἑκατομμυρίων στὸ Παρίσι.

Καὶ λίγο μετὰ «ξανασμίγουν», σὰν νὰ μὴν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο….

Ὁ ἄλλος, ὁ Τσίπρας, ἐνῶ κάποτε ἤθελε νὰ πουλήσῃ τὸ προεδρικὸ ἀεροπλάνο, τώρα γυρίζει ὅλον τὸν κόσμο μὲ αὐτὸ καὶ μάλιστα πρόσφατα «ἐπετάχθη» ἔως το Παρίσι, γιὰ νὰ συναντήσῃ μυστικὰ τὸν Rothschild!
Ἀλλὰ δὲν ἀποκλείεται ἡ περίπτωσις νὰ παραδόσῃ τὴν χώρα στὰ χέρια τους, γιὰ ἀκόμη 99 χρόνια.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τὸν  ξεφωνίζῃ καθημερινῶς ὁ ἌδωνιςΓεωργιαδης, ἐνῶ εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι ὅτι τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἶχε καὶ ἔχει πάντα σχέσεις μὲ τοὺς Rothschild.

Γνωρίζουν ὅμως οἱ πονηροὶ πὼς οἱ φωνὲς ἐναντίον τῶν «κακῶν» Rothschild ἀποφέρει πάντα ψήφους.
Καὶ νὰ δεῖτε πὼς ὅλος αὐτὸς ὁ «πόλεμος» ἀνακοινώσεων καὶ ἡ φασαρία θὰ καταλήξη καὶ στὴν ψήφιση νέων, πάντα ἀντιλαϊκῶν μέτρων.

Κᾶνατε μας λοιπὸν τὴν χάρη, ἐπὶ τέλους, καὶ βγᾶλτε τοὐλάχιστον τὸν σκασμό!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply