Διώξεις Βορειοηπειρωτῶν ἀλλὰ …μὴν τὸ πεῖτε!!!

Πογκρὸμ συλλήψεων στὴν Χειμάῤῤα ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς!!!

Καλὲς οἱ «ἐπιτροπές» Ἐθνικῆς μνήμης καὶ τὰ μνημόσυνα καὶ τὰ στεφάνια καὶ ὅσα αὐτὰ συνεπάγονται, αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὅμως στὴν Χειμάῤῥα καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο γενικότερα, τὸὸ ἀλβανικὸ μόρφωμα συλλαμβάνει ὅσους Ἕλληνες ἀντιστέκονται στὴν δήμευση καὶ καταπάτηση τῶν περιουσιῶν τους, ἀπὸ τοὺς μισθοφόρους τοῦ ἀνθέλληνος Ῥᾶμμα, ποὺ εἶναι τσιράκι τοῦ Ἐρντογὰν καὶ τοῦ σιωνιστῦ  Σόρος!!!

Δὲν περιμένουμε βέβαια ἀπὸ τοὺς ἐντολοδόχους τῆς Ἑλλαδιτικῆς συγκυβέρνήσεως νὰ ἐπέμβουν, ὡς συνήθως, ἀποτελεσματικὰ καὶ νὰ προστατεύσουν τὸν Ἑλληνισμό, ἀπὸ τὶς διώξεις τῶν Ἀλβανῶν.
Οὔτε βέβαια ἀπὸ τὴν Νου-Δούλα, τοῦ νεοφιλελευθέρου Κούλη καὶ τοῦ ὑπολοίπου κυβερνητικοῦ συρφετοῦ.

Τί κάνουν ὅμως οἱ ἀμέτρητες πλέον κομματικές πατριωτικές καί ἐθνικιστικές ὀργανώσεις;
Τί κάνει τὸ κόμμα τῆς χρυσῆς αὐγῆς, πού θά πρέπη νά πάρῃ πρωτοβουλίες γιά κινητοποιήσεις τοῦ κόσμου;
Ποῦ εἶναι οἱ …τηλεοπτικοί ἀρχηγοί τοῦ πατριωτικοῦ χώρου;
Θά σκεφθοῦν ἐπί τέλους ἑνωτικά, κατεβάζοντας τόν κόσμο στούς δρόμους, ἤ ἀπλᾶ θά ἐπκαλοῦνται τήν …«Ἐθνική Ἑνότητα», μόνον ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν;

Παπαδόπουλος Σπῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *