Ζώντας στὸν μαγικὸ κόσμο τῆς …Rothschildland!!!!

Τὰ «μέτρα», γιὰ τὸ «πλεόνασμα» τοῦ 2018, ξεκινοῦν ἀπὸ κατάργηση τῆς «ζημίας» στᾶ «ἔσοδα» ἀπὸ τὶς κυρώσεις στὴν Ῥωσσία!
Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσουν τὶς περικοπὲς καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ πολιτικοὶ κυβερνητικοὶ καὶ ἀντιπολιτευόμενοι , ἀντὶ νὰ δοῦν ὅλοι μαζὺ πῶς θὰ σώσουν ὅ,τι μπορῆ νὰ σωθῇ, στὴν χρεωκοπημένη χώρα, ἀναλώνονται σὲ «μάχες ἐντυπώσεων», ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ τὰ σοβαρὰ προβλήματα τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ της.

Σπανὸς Πανορμίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply