Ὑπάρχουν κι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες μὲ χαμηλὸ εἰσόδημα

Γιὰ ὅσους τρελλαίνονται μὲ τὸ ἐνδεχόμενο ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας νὰ ἔχῃ ἐτήσιο εἰσόδημα κάτω ἀπὸ 10.000€ (μὲ ἀποτέλεσμα συλλήβδην νὰ χαρακτηρίζονται φοροφυγάδες ὅσοι δηλώνουν χαμηλὸ εἰσόδημα) θὰ ἤθελα νὰ τοὺς ἐνημερώσω ὅτι τεράστιος ἀριθμὸς μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιῶν ἐργάζεται γιὰ νὰ πάῃ στὸ σπίτι του 400€-500€-800€ τὸν μῆνα καὶ εἶναι εὐτυχισμένος ποὺ τὰ καταφέρνει.

Φυσικὰ ὑπάρχει ἐκτεταμένη φοροδιαφυγὴ (σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα) ἀλλὰ ἡ γενίκευσις τοῦ «δηλώνεις λίγα, εἶσαι κλέφτης» εἶναι ἀπαράδεκτη. Αὐτὸς ὁ Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας ἀγωνίζεται νὰ ἐπιβιώσῃ, ἐνδεχομένως ἔχει 2ο μισθὸ στὸ σπίτι ἀπὸ τὸν/τὴν σύζυγο, μπορεῖ νὰ ζῇ σὲ ἰδιόκτητο σπίτι, δὲν ἀνάβει θέρμανση τὸν χειμῶνα, τὸν στηρίζει ἡ ὑπόλοιπη οἰκογένεια, ζεῖ ὑστερημένα σὲ κάθε ἐπίπεδο.

Καὶ ζεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλλίτερο αὔριο.

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply