Ὑπάρχουν κι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες μὲ χαμηλὸ εἰσόδημα

Γιὰ ὅσους τρελλαίνονται μὲ τὸ ἐνδεχόμενο ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας νὰ ἔχῃ ἐτήσιο εἰσόδημα κάτω ἀπὸ 10.000€ (μὲ ἀποτέλεσμα συλλήβδην νὰ χαρακτηρίζονται φοροφυγάδες ὅσοι δηλώνουν χαμηλὸ εἰσόδημα) θὰ ἤθελα νὰ τοὺς ἐνημερώσω ὅτι τεράστιος ἀριθμὸς μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιῶν ἐργάζεται γιὰ νὰ πάῃ στὸ σπίτι του 400€-500€-800€ τὸν μῆνα καὶ εἶναι εὐτυχισμένος ποὺ τὰ καταφέρνει.

Φυσικὰ ὑπάρχει ἐκτεταμένη φοροδιαφυγὴ (σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα) ἀλλὰ ἡ γενίκευσις τοῦ «δηλώνεις λίγα, εἶσαι κλέφτης» εἶναι ἀπαράδεκτη. Αὐτὸς ὁ Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας ἀγωνίζεται νὰ ἐπιβιώσῃ, ἐνδεχομένως ἔχει 2ο μισθὸ στὸ σπίτι ἀπὸ τὸν/τὴν σύζυγο, μπορεῖ νὰ ζῇ σὲ ἰδιόκτητο σπίτι, δὲν ἀνάβει θέρμανση τὸν χειμῶνα, τὸν στηρίζει ἡ ὑπόλοιπη οἰκογένεια, ζεῖ ὑστερημένα σὲ κάθε ἐπίπεδο.

Καὶ ζεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλλίτερο αὔριο.

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply