Ὑπερήφανοι Ἕλληνες…

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες Πομᾶκοι τιμοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, κόντρα στὰ καλέσματα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου!

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...1 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...2 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...3 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...4

φωτογραφίες Γουμάτης Κώστας

Παρέλασις 25ης Μαρτίου 2016 στὴν Δερβιτσάνη-Δρόπολη!

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...5 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...6 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...11 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...7 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...8 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...9 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...10

Φωτογραφίες:
Δερβιτσάνη Βορείου Ἠπείρου- Ἱστολόγιον

Παπανικολάου Σωτήρης
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply