Ὑπερήφανοι Ἕλληνες…

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες Πομᾶκοι τιμοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, κόντρα στὰ καλέσματα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου!

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...1 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...2 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...3 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...4

φωτογραφίες Γουμάτης Κώστας

Παρέλασις 25ης Μαρτίου 2016 στὴν Δερβιτσάνη-Δρόπολη!

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...5 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...6 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...11 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...7 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...8 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...9 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...10

Φωτογραφίες:
Δερβιτσάνη Βορείου Ἠπείρου- Ἱστολόγιον

Τὸ Χρήσιμον
 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply