Ξεχνᾶμε τὴν ἱστορία μας καὶ ἐπαναλαμβάνονται διαρκῶς οἱ προδοσίες

Φωτογραφία:
Ἐὰν αὐτὸς εἶναι Ἕλλην καὶ μιλᾶ ἀκόμη ἐλεύθερος ὡς Κινέζος, τότε οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐλεύθεροι ἀφιονισμένοι Σημίτες!!!

———————

Ἀπὸ Εἰδήσεις! Τί κρύβει ἡ ἐπανεμφάνισις Σημίτη; Ἡ πρώτη τηλεοπτικὴ συνέντευξις Σημίτη μετὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν Πρωθυπουργία –ΣΚΑΙ- «Γιάννο μου τὸ μαντῆλι σου»!

———————

Ἱστορικὲς ἀναλογίες κι εὐθύνες!

«Ὁ καθηγητὴς Γεώργιος Σημίτης, πατέρας τοῦ πρῴην πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη, ἦταν σοβαρὸ στέλεχος τοῦ καθεστῶτος Μεταξᾶ κι ἐφρόντισε τὸ 1940, παράνομα, νὰ γίνῃ «καθηγητής» στὸ Πανεπιστήμιο Πειραιῶς.

Στὴν κατοχὴ ἦταν στενὸς συνεργάτης τοῦ Γεωργίου Μερκούρη, ἀγαπημένου θείου τῆς ἠθοποιοῦ Μελίνας Μερκούρη καὶ ἀρχηγοῦ τοῦ μόνου πολιτικοῦ κόμματος, τοῦ ὁποίου ἡ λειτουργία ἐπετρέπετο στὴν κατοχή, τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοὺ Κόμματος Ἑλλάδος.
Εἶχε ἐπιδιώξη πολλὲς φορὲς νὰ γίνῃ κατοχικὸς πρωθυπουργός.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1943 ἔχασε τὸν προστάτη του Γεώργιο Μερκούρη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσῃ τὴν θέση του στὴν Ἀνωτάτη Ἐμπορική, ὡς παρανόμως διορισθεὶς καὶ νὰ μεταστραφῇ στὸ ΕΑΜ, ποὺ ἦταν γεμάτο προσδοκίες ὅτι θὰ κυβερνοῦσε τὴν Ἑλλάδα, ὅταν οἱ Γερμανοὶ θὰ ἔφευγαν.

Μὲ τὸ ποὺ ἐδημιουργήθη ἡ θεσμικὴ «κυβέρνησις τῶν βουνῶν» κατέφυγε στὰ βουνά, ὅπου εἶχε καταφύγη ἡ γυναῖκα του ἤδη, ὡς «στενός» συνεργάτης τοῦ Πέτρου Κόκκαλη καὶ ἐκεῖ συνεδέθη φιλικά, μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὸν «Ἄρη» Βελουχιώτη, τὸν διάττοντα ἀστέρα τῆς ἐαμικῆς ἀντιστάσεως.
Ἔγινε πολιτικὸς διοικητὴς Ῥούμελης, στὸ πλευρό του, ἀξίωμα ποὺ δὲν ἐκράτησε παρὰ γιὰ ἐλάχιστο διάστημα, διότι ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἀπελευθερωθῆ ἡ χώρα καὶ ἡ κυβέρνησις Γ. Παπανδρέου πῆρε στὰ χέρια της ὅλη τὴν ἐξουσία, ἐνῶ ἡ ΠΕΕΑ αὐτοδιελύθη.»

(μὲ πληροφορίες ἀπὸ Δημοσθένη Κούκουνα)

Ῥιζογιάννης Σωτήρης

Ἐρωτήσεις …«κρίσεως»:

  • Ἂν καὶ εἴχαμε διώξεις (ἔως ἐξοντώσεως) σὲ κάθε ἕναν ποὺ ἐνεπλάκη μὲ τὸν κομμουνισμό, δὲν μάθαμε γιὰ διώξεις κατὰ πατρὸς σημίτου.
  • Ὁ πατὴρ σημίτης εἶχε στενὲς σχέσεις μὲ τὸν Γεώργιο Μερκούρη. Μερκούρης σημαίνει ἕνας ἀπὸ τοὺς «πέντε Γιώργηδες», ποὺ πλιατσικολογοῦσαν ἐπὶ κατοχῆς, μὲ τὴν τιμὴ τοῦ χρυσοῦ. Ἐὰν ὁ Μερκούρης ἀδυνατοῦσε νὰ παραστῇ, τότε ὁ ἕκτος Γιώργης (Σημίτης) ἐλάμβανε μέρος στὶς συνεδριάσεις.
    Μέσα στὴν πεντάδα (ἑξάδα γιὰ τὴν ἀκρίβεια) αὐτὴν ἦταν καὶ ὁ πατὴρ Σημίτης λοιπόν.
    Συμπεριελήφθη ἀπό τό σύγχρονον ἑλλαδοκαφριστάν στούς δοσιλόγους τῆς Κατοχῆς; Ὑπέστη κάποιες διώξεις γιά τό πλιατσικολόγημα;

  • Μήπως τό ΕΑΜ ἤ τό ΚΚΕ ἐδίωξε τόν πατέρα σημίτη; Μήπως τόν κατήγγειλε γιά τά (ἐπὶ πλέον) ἐγκλήματά του, κατά τῶν Ἑλλήνων;
  • Μήπως ἐδιώχθη γιά τόν παράνομο διορισμό του;
  • Μήπως ἐτιμωρήθη γιά κάποιο του ἔγκλημα;
  • Μήπως ἀπεκόπησαν τά παιδιά του ἀπό τίς …ἀπολαβές τοῦ Δημοσίου βίου;

Δηλαδή;
Τό «ἠθικό πλεονέκτημα» τῆς ἀριστερᾶς οὐδέποτε διεφοροποιήθη ἀπό τό «ἠθικό πλεονέκτημα» τῆς δεξιᾶς;
Δῆλα δή ὅλοι ἴδιοι, πάντα καί πάντοτε;
Δῆλα δή μήπως ἔτσι ἐξηγοῦνται καί οἱ ἀσυλίες τῶν κουδουνισμένων, καθώς ἐπίσης καί οἱ μή διώξεις τῶν μελῶν τῆς συμμορίας τους;
Δῆλα δή μήπως συζητᾶμε πάντα γιά τούς ἰδίους καί τούς ἰδίους;
Χμμμ…

«…Σημίτης λοιπόν.
Τὴν περίοδο τῆς ΕΑΜοκρατίας καὶ ἀκράτου βίας καὶ τρομοκρατίας στὴν Πελοπόννησον, τότε ποὺ τὸ αἷμα δὲν σταματοῦσε νὰ ῥέῃ λόγῳ τῆς …«ἁμαρτίας τοῦ αἵματος» (θέσεις μπελογιάννη παρακαλῶ!!!), κάποια πρόσωπα ἔπαιξαν πολὺ σκοτεινὸ ῥόλο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ὁ πατὴρ σημίτης, σύμβουλος τοῦ βελουχιώτου, ποὺ ἀμέσως μετὰ τὶς σφαγὲς στὸν Μελιγαλᾶ, στοὺς Γαργαλιάνους καὶ στὸν Πύργο ἔσπευσε νὰ μεταβῇ δίπλα στὸν σύντροφό του Θανάση Κλάρα (Βελουχιώτη) γιὰ νὰ «ὡραιοποιήσῃ» προφανῶς τὶς γενοκτονίες….»

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Κάτω ἀπὸ τὴν …μηλιὰ καὶ τὸ …μῆλο!

Ὁ Σημίτης πλαστογραφοῦσε τά λογιστικά τοῦ κράτους;

Τελικῶς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μέ …ἐπιμονή καί εἰρωνικότατα;
Χμμμ… Ναί, ἐπαναλαμβάνεται, μὲ τοὺς ἰδίους πάντα πρωταγωνιστές…
…ἔως τῆς στιγμῆς ἐκείνης ποὺ ἐμεῖς θὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς (καὶ κυρίως ποιοί) τὴν ἀποκρύπτουν, τὴν χειραγωγοῦν καὶ θρασύτατα τὴν ἐπαναλαμβάνουν.
Τότε μόνον μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὰ πάντα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν ἀνατρέξουμε καὶ στὴν βενιζελικὴ περίοδο πάλι τοὺς ἰδίους θὰ ἀναγνωρίσουμε. Σὰν τὴν ἀράχνη ἕνα πράγμα…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply