Διαχείρισις «κοινῆς γνώμης»

Γραμμένο ἀπὸ τὸν Frank Luntz:

Frank Luntz

…τοῦ ὁποίου ἡ δουλειὰ εἶναι: σύμβουλος πολιτικῶν καὶ «γκουροῦ τῆς κοινῆς γνώμης».

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁδηγίες, πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Σιωνιστές, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς νὰ διαχειρίζονται συζητήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν συμπεριφορὰ τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ τῶν Παλαιστινίων, ἔχει συμβάλλει καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς «τσίχλας» ἀπὸ «Παγκόσμια Ὑπερεθέρμανση» σὲ «Ἀλλαγὴ τοῦ Κλίματος τῆς Γῆς».
Γνωστὸ καὶ ὡς Hasbara, κανονικὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ καταστεῖ ἀναγνώσιμο ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἔγινε τελικά!!

(Νὰ εἶναι καλὰ ὅποιος ἐτόλμησε νὰ τὸ δημοσιεύσῃ!)
116 σελίδες εἶναι!!!

 The Israel Project’s 2009
GLOBAL LANGUAGE DICTIONARY
https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2014/07/sf-israel-projects-2009-global-language-dictionary.pdf

Hasbara (2009 manual)
The 2009 Global Language Dictionary [1] is a 116 page document intended for distribution amongst opinion-forming Zionists.

It is a project of the pro-Israel lobby group known as “The Israel Project” or TIP and is based on work done for them by well-known pollster and master of focus groups, Frank Luntz. The aim of the project was to determine the best convincing language with which to project a positive view of Israel, in particular, language that would tend to justify the settlements. Or, in the words of TIP’s founder, to “formulate communications strategy”.

When it was leaked, critics of Israel dubbed it the “Hasbara Manual” and assumed it to be evidence that Zionist public relations is very professional and very well funded.
https://wikispooks.com/wiki/Hasbara_(2009_manual)

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply