Ὑποδειγματικοῦ τύπου …«ἐπενδύσεις»!!!

 • Θὰ μοῦ δόσης ἐμέναν τὸ μαγαζὶ ποὺ ἔχεις, γιατὶ ἐσὺ δὲν τὸ διαχειρίζεσαι καλά. Ἄσε ποὺ μοῦ χρωστᾶς κι ἀπὸ ἐπάνω.
 • Ὀ.κ.
 • Θὰ τὸ ἀγοράσω ὅμως, ὄχι τσάμπα.
 • Ὡραία!!!
 • Φρόντισε οἱ τράπεζές σου νὰ μοῦ δόσουν ἕνα δάνειο ὅμως, γιὰ τὴν ἀγορά του.
  Ἐὰν δὲ τὸ ξεπληρώσω, βάσει τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας μας ὅμως, θὰ τὸ πληρώσης ἐσύ…
  Δ
  ηλαδὴ ὄχι ἐσὺ ἀκριβῶς, οἱ ὑπήκοοί σου.
 • Ἐὰν εἶναι ἔτσι, μετὰ χαρᾶς.
 • Ξέρεις, θὰ τοῦ κάνω καὶ ἀνακαίνιση. Χρειάζεται ἕνα «ῥετουσάρισμα» γιὰ νὰ δείξῃ καινούργιο.
 • Δικό σου θὰ εἶναι, κᾶνε του ὅ,τι θές. Ἐσὺ θὰ εἰσπράττης ἄλλως τὲ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν λειτουργία του.
 • Ἐπειδὴ δὲν ἔχω ῥευστὸ αὐτὴν τὴν στιγμή, πέρασε ἕναν νόμο γιὰ ἕνα -όσημο.
 • -ὅσημο;;;
 • Σπατόσημο, ἀερόσημο, μαλακόσημο, ὅπως θὲς πές το…
  Ὄχι γιὰ πάντα, μέχρι τὸ 2024.
  12 Εὐρόπουλα τὸ κεφάλι ὅπου κι ἐὰν πηγαίνουν.
  Μετὰ τὸ 2014 στὰ 3 εὐρῶ.
 • Ἒ ἇμα εἶναι μόνον ἔως τὸ 2024 καὶ μόνον 12 εὐρῶ τὸ κεφάλι, χαλάλι…

ἜτσιἈγοράζωΚιἘγώΠάλιἘπιχείρηση!

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply