Βουλιάξαμε ἀπὸ τὸ …«success story»!!!

Συνεχίζεται τὸ …«success story» τῆς κυβερνήσεως.
Παρατηρεῖται μεγάλη «οὐρά» τῶν ἐπενδυτῶν…
…ἀλλὰ πρὸς ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα!

Συνέχεια

Χάρισμα ἦσαν (ἐξ ἀρχῆς) τὰ ἀεροδρόμια…!!!

Ὅταν γίνεται μία ἐπένδυσις, οἱ ἐμπλεκόμενοι (εἰδικὰ ὁ ἀγοραστής) κάνουν μίαν ἔκθεση «χρηματοοικονομικῆς ἀξιολογήσεως», πρὸ κειμένου νὰ συμπεριλάβουν τὸ κόστος ….παραλαβῆς της.

Ὅπως φαίνεται οὔτε ἡ Fraport οὔτε οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (εἰδικὰ ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) συνέταξαν μίαν τέτοιαν ἔκθεση.

Καὶ ἔρχεται τώρα τὸ Γερμανικὸ Δημόσιο καὶ ζητᾶ …..70 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο!!!! Συνέχεια

Λουτροκαμπινέδων …ἐπιχειρήματα!!!

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ξεπουλήθηκαν στὴν γερμανικὴ κρατικὴ ἑταιρεία Fraport 14 περιφερειακὰ ἀεροδρόμια τῆς χώρας.

Ἔναν χρόνο πρίν, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, μαθαίναμε ἀπὸ τὴν Χριστίνα Ταχιάου τοῦ πολεμᾶμετὰαfakenews protagon.gr, ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη παραχωρήσεως τῶν ἀεροδρομίων, διότι στο ἀεροδρόμιο «Μακεδονία» δὲν ἔχει οὔτε…κωλόχαρτο.

Συνέχεια

Ὑποδειγματικοῦ τύπου …«ἐπενδύσεις»!!!

  • Θὰ μοῦ δόσης ἐμέναν τὸ μαγαζὶ ποὺ ἔχεις, γιατὶ ἐσὺ δὲν τὸ διαχειρίζεσαι καλά. Ἄσε ποὺ μοῦ χρωστᾶς κι ἀπὸ ἐπάνω.
  • Ὀ.κ.
  • Θὰ τὸ ἀγοράσω ὅμως, ὄχι τσάμπα.
  • Ὡραία!!!
  • Φρόντισε οἱ τράπεζές σου νὰ μοῦ δόσουν ἕνα δάνειο ὅμως, γιὰ τὴν ἀγορά του.
    Συνέχεια

Βαθειὰ ντροπή…

Ἐὰν ἀληθεύῃ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Fraport θὰ «ἐπενδύση» στὴν χώρα μας μὲ χρήματα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, μὲ χρήματα δῆλα δὴ δικά μας, χρήματα ποὺ τὰ ἐδανείσθημεν μὲ σκληροὺς ὅρους καὶ ποὺ θὰ τὰ χρωστοῦν στὰ ἀφεντικὰ τῆς Fraport οἱ ἐπόμενες δύο καὶ τρεῖς γενεὲς ποὺ θὰ ἔλθουν μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς, ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ντροπὴ ἀπὸ γενέσεως ἑλληνικοῦ κράτους. Συνέχεια

Διαπλεκομένη εὐρωπαϊκὴ κλεπτοκρατία ὑπὲρ τῆς Fraport!!!

Αυτά έχει το €υρώ…
Τώρα η Fraport (δηλαδή το Γερμανικό Δημόσιο) δεν έχει χρήματα -λέει- για να πληρώσει τα αεροδρόμια της Ελλάδος που προσφάτως «αγόρασε» και θέλουν να εγγυηθούμε εμείς για τα δάνεια που αυτοί υποτίθεται πως θα πάρουν… Συνέχεια