Χάρισμα ἦσαν (ἐξ ἀρχῆς) τὰ ἀεροδρόμια…!!!

Ὅταν γίνεται μία ἐπένδυσις, οἱ ἐμπλεκόμενοι (εἰδικὰ ὁ ἀγοραστής) κάνουν μίαν ἔκθεση «χρηματοοικονομικῆς ἀξιολογήσεως», πρὸ κειμένου νὰ συμπεριλάβουν τὸ κόστος ….παραλαβῆς της.

Ὅπως φαίνεται οὔτε ἡ Fraport οὔτε οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (εἰδικὰ ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) συνέταξαν μίαν τέτοιαν ἔκθεση.

Καὶ ἔρχεται τώρα τὸ Γερμανικὸ Δημόσιο καὶ ζητᾶ …..70 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο!!!!

Ἄλλωστε ἡ Ἑλλὰς εἶναι μία banana republic!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἡ Fraport θὰ ζητήσῃ ἀποζημίωση 70 ἑκατομμυρίων εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ «δημόσιο». Ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους δηλαδή.
Κι αὐτὸ ἐπειδὴ τὰ ἀεροδρόμια εἶναι σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση, σύμφωνα μὲ τὸ «der spiegel».

Νὰ δεῖτε ποὺ τελικὰ θὰ πληρώσουμε κι ἀπὸ ἐπάνω τὴν γερμανικὴ κρατικὴ Fraport γιὰ τὴν «ἰδιωτικοποίηση» τῶν ἀεροδρομίων. Νὰ δεῖτε ποὺ θὰ ζητήσῃ «ἀποζημίωση» καὶ γιὰ τὶς «ἐπενδύσεις» ποὺ θὰ κάνῃ.

Ἐξ ἄλλου, τὶ διάολο, Γερμανικό, Ἑλληνικὸ κράτος… Τί σημασία ἔχει τό ποιό κράτος πληρώνουμε;
Πατρίδα μας εἶναι ἡ Ευρώπη…
Σωστά;

Ἀκοῦστε κάτι.
Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὴν Fraport βρωμᾶ ἀπὸ χιλιόμετρα, θὰ πῶ τὸ ἑξῆς. Εἶμαι σχεδὸν βέβαιος πὼς ἡ μνημονιακὴ συμφωνία, προέβλεπε πὼς θὰ πληρώσουμε τὴν fraport μέσῳ τέτοιας πουστιᾶς. Ἁπλᾶ τὴν παρουσιάζουν σὰν «ἀποζημίωση»  γιὰ κάτι, τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃι ἡ fraport ἐφ’ ὅσον ὑπέγραψε καὶ ἀγόρασε τὰ «μάπα» ἀεροδρόμια.

Εἴμαστε μία ἀποικία τοῦ Βερολίνου, τὸ ὁποῖο ἐξαγοράζει τὶς περιφερειακὲς κυβερνήσεις τῆς αὐτοαποκαλουμένης «εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως».
Ἡ «εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις» εἶναι μία ὑπερεθνικὴ γκαγκστερικὴ συμμορία.

Ἕνα μονοπωλιακὸ ὑπερεθνικὸ καρτὲλ ἐπιβολῆς.

Μαραμῆς Εὐθύμης

Βασικὰ δύο τὰ σενάρια, σχετικὰ μὲ τὴν ἀποζημίωση ποὺ ζητᾶ ἡ Fraport ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, γιὰ τὶς καμένες λάμπες καὶ τοὺς πυροσβεστῆρες.

  1. Ἔκαναν ἀπογραφὴ πρὶν τὴν ἀγορὰ καὶ  σοῦ λέει μετά: «στὰ ἀρχίδι@ μου, θὰ ζητήσω γαμησιάτικα ἐπὶ πλέον, γιατὶ αὐτοὶ σὲ ὅλα λὲν «ναί»…».
  2. Δὲν ἔκαναν ἀπογραφὴ πρὶν τὴν ἀγορὰ γιατί, σοῦ λέει: «στὰ ἀρχίδι@ μου, τζᾶμπα μοῦ τὰ δίδουν κι ἐὰν εἶναι, μετὰ ζητῶ νὰ μοῦ πληρώσουν τὰ γαμησιάτικα.»

Ζάβαλος Χάρης

Ἡ Fraport λέει ἐπιθυμεῖ ἐπιστροφὴ χρημάτων ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κατέβαλε (70 ἑκατομμύρια), ἐπειδὴ παρέλαβε σὲ χειροτέρα κατάσταση τὰ ἀεροδρόμια…

Ἃ, τώρα ἡσύχασα…
Ὑποθέτω ὅτι δὲν ἐγνώριζε τὴν κατάσταση τῶν ἀεροδρομίων ὅταν ἐπίεζε ἐπὶ χρόνια, μέσῳ μνημονίων, γιὰ τὴν ἀποκρατικοποίησή τους thanks στὶς εὐγενεῖς ὑπηρεσίες Σόιμπλε καί, ἐμεῖς, πολὺ ἁπλᾶ, τοὺς παρουσιάσαμε μίαν εἰκονικὴ πραγματικότητα σὲ screenshot… Ἔ;;;; 

Οὔτε ἀσφαλῶς γνωρίζουν ὅτι μία ῥιζικὴ ἀνακαίνισις, στὴν ὁποίαν δὲν προβαίνουν, ἀπαιτεῖ οὐσιαστικὴ κατεδάφιση τῶν ὑφισταμένων ὑποδομῶν.

Τελικὰ ἔχει ἀποδειχθῇ ὅτι στὴν ἔννοια ἀπατεών, ἄλλος ἔχει τὸ ὄνομα καὶ ἄλλος τὴθν χάρη…
…συγκαταλέγεται κι αὐτὸ στὸ γερμανικὸ know-how μεγαλοπρεπῶς.

Πάντα Κατερίνα

εἰκὼν

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply