Χάρισμα ἦσαν (ἐξ ἀρχῆς) τὰ ἀεροδρόμια…!!!

Ὅταν γίνεται μία ἐπένδυσις, οἱ ἐμπλεκόμενοι (εἰδικὰ ὁ ἀγοραστής) κάνουν μίαν ἔκθεση «χρηματοοικονομικῆς ἀξιολογήσεως», πρὸ κειμένου νὰ συμπεριλάβουν τὸ κόστος ….παραλαβῆς της.

Ὅπως φαίνεται οὔτε ἡ Fraport οὔτε οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (εἰδικὰ ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) συνέταξαν μίαν τέτοιαν ἔκθεση.

Καὶ ἔρχεται τώρα τὸ Γερμανικὸ Δημόσιο καὶ ζητᾶ …..70 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο!!!! Συνέχεια

Ὑπερφορολόγησις τελικῶς δέν σημαίνει ἀνάπτυξις;

Καταδικασμένοι στὴν φτώχεια οἱ Ἕλληνες λέει τὸ ΔΝΤ, μὲ πολὺ μεγάλη μείωση πληθυσμοῦ καὶ μικρὴ πιθανότητα ἀνακάμψεως μετὰ τὸ 2040 καὶ αὐτὸ ὑπὸ προϋποθέσεις.

Ὅπως ἴσως καταλαβαίνει καὶ ὁ πλέον ἀφελής, τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ «εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις», τὸ 2010, κορόϊδεψαν μέσα στὰ μοῦτρα τοὺς Ἕλληνες γιὰ τάχα «ἀνάπτυξη» τὸ 2017, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ διασώσουν τὶς Γαλλικὲς καὶ Γερμανικὲς τράπεζες καὶ νὰ μᾶς ἁρπάξουν ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε. Συνέχεια

Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν …«ἑορτή» τους!

Σᾶς λέω, μὴν στέλνετε τὰ παιδιά σας στὴν ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου καὶ δὲν μὲ ἀκοῦτε.
Ἀφῆστε τὸν ἐθνικὸ μῦθο νὰ καταῤῥεύσῃ μόνος του.
Οὔτε ἡ ἀστυνομία χρειάζεται νὰ πάῃ… Αὐτοὶ θὰ σκοτωθοῦν μεταξύ τους καὶ θὰ ἡσυχάσουμε…

Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν ...«ἑορτή» τους! Συνέχεια

Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία …νόμιμη λεηλασία;

Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία ...νόμιμη λεηλασία;«Πῶς ἐντοπίζεται ἡ νόμιμη λεηλασία; Πολὺ ἁπλὰ . Δεῖτε ἂν ὁ νόμος παίρνῃ ἀπὸ κάποια ἄτομα ὅ,τι ἀνήκει σὲ αὐτὰ καὶ τὰ διανέμει σὲ ἄλλα ἄτομα.
Δεῖτε ἂν ὁ νόμος ὠφελῃ ἔναν πολίτη εἰς βάρος τοῦ ἄλλου, κάνοντας ὅτ,τι ὁ ἴδιος αὐτὸς πολίτης, ποὺ ὠφελεῖται, δὲν θὰ μποροῦσε ἀλλιῶς νὰ κάνῃ, διότι θὰ θεωρεῖτο ἔγκλημα. Συνέχεια

Ὁ ῥόλος τοῦ κλεπταποδόχου

Ὁ κλεπταποδόχος ἀποτελεῖ τὸ νούμερο δύο στὴν ἱεράρχηση ἑνὸς ἐγκλήματος ληστείας.
Ὁ ληστὴς εἶναι ὁ δράστης.

Ἀπορῶ λοιπόν. Γιατί κατηγοροῦνται οἱ ἀγρότες, γιὰ παράδειγμα, ἀνᾲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση (καὶ κατασπατάληση) τῶν «ἐπιδοτήσεων»;
Ποιός εἶναι ὁ ληστής πού μοίρασε καί μοιράζει τά κλεμμένα χρήματα τῶν φορολογουμένων;
Συνέχεια

Ἐπιβραβεύοντας τὸ …χρέος!!!

Ἐπιβραβεύοντας τὸ ...χρέος!!!

Εἶναι πολὺ οὐσιῶδες νὰ γίνῃ κατανοητό, πὼς τὰ bailouts τοῦ 2008-10-12 δημιούργησαν δεδικασμένο καὶ ἐγκαινίασαν μία μαύρη ἐποχὴ στὴν οἰκονομικὴ ἱστορία τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Τὰ συναλλακτικὰ ἤθη ἔχουν περάσει σὲ νέες διαστάσεις, ὅπου ἐπιβραύεται τὸ χρέος, ἡ σπατάλη καὶ ἡ ἀσυνέπεια.
Αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, τοῦ ὁποίου τὶς πραγματικὲς διαστάσεις δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθεῖ.
Συνέχεια