Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν …«ἑορτή» τους!

Σᾶς λέω, μὴν στέλνετε τὰ παιδιά σας στὴν ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου καὶ δὲν μὲ ἀκοῦτε.
Ἀφῆστε τὸν ἐθνικὸ μῦθο νὰ καταῤῥεύσῃ μόνος του.
Οὔτε ἡ ἀστυνομία χρειάζεται νὰ πάῃ… Αὐτοὶ θὰ σκοτωθοῦν μεταξύ τους καὶ θὰ ἡσυχάσουμε…

Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν ...«ἑορτή» τους!
Κνίτες θὰ δέρνουν συριζαίους…
Ἀναρχικοὶ θὰ δέρνουν κνίτες…
Συριζαῖοι θὰ δερονται μεταξύ τους…

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 257 times, 1 visits today)
Leave a Reply