Τὸ ἀπίστευτο σχόλιο τοῦ Foreign Policy γιὰ τὸν Τσίπρα

«Ὁ Τσίπρας, κρίνοντας ἴσως ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, λέει ὅτι ὁ Τρᾶμπ θὰ κυβερνήση διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε προεκλογικά…»

Ἠταν ἀναμενομένη, φυσικά,ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἀμερικανῶν, μετὰ ἀπὸ ὅσα εἶπε καὶ ὁ Τσίπρας ἐχθές, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ὀμπάμα. Ἡ ἀπάντησις ἦλθε ἀπὸ τὸ ἔγκυρο καὶ σοβαρὸ Foreign Policy καὶ ἦταν πολὺ σκληρή!

Ἀφοῦ κάνει μίαν ἀναφορὰ στὶς δηλώσεις Τσίπρα περὶ «ἐπιθετικότητος Τρᾶμπ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνος» καὶ τὴν «ἀναμενομένη …στροφή του πρὸς τὸν ῥεαλιασμό», ῥίχνει τὸ θανατηφόρο καρφί του.

Τὸ ἀπίστευτο σχόλιο τοῦ Foreign Policy γιὰ τὸν Τσίπρα

forein polisy

“O Τσίπρας κρίνοντας ἴσως ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, λέει ὅτι ὁ«ὁ Τρᾶμπ θὰ κυβερνήση διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε προεκλογικά…»

Καὶ συνεχίζει, θυμίζοντας στοὺς ἀναγνῶστες του ἀνὰ τῷ κόσμῳ, ὅλην τὴν ἱστορία ἀπὸ τὸ 2015, ὅταν ὁ Τσίπρας πραγματοποίησε δημοψήφισμα, ὅπου τὸ 61% τῶν Ἑλλήνων ἐψήφισαν «Ὄχι», ἀλλὰ αὐτὸς ὑπέγραψε τὴνσυμφωνία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οὔτως ἢ ἄλλως, λέγοντας στὸ κοινοβούλιό του ὅτι ἡ διατήρησις τῆς Ἑλλάδος στὴν εὐρωζώνη ἦταν πιὸ …σημαντική.
Ἔτσι ἐκθέτουν ἕναν λαὸ καὶ μίαν ὁλόκληρη χώρα οἱ ἡγέτες της.

Καὶ νὰ σκεφθῇ κάποιος πὼς τὸ ἀμερικανικὸ ἔντυπο εὑρίσκεται στὸ πλευρὸ τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον, μιᾶς καὶ πῆρε γιὰ πρώτη φορὰ θέση στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἐκφράζοντας τὴν ὑποστήριξή του στὴν Χίλλαρυ Κλίντον, χαρακτηρίζοντάς τὸν Ντόναλτ Τρᾶμπ ὡς «τὸν χειρότερο ὑποψήφιο» στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία.

Καὶ ὅμως.
Ὅπως κάθε ἀξιοπρεπὴς λαός, μὰ καὶ δημοσιογράφος, ἔτσι καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπο, δὲν ἀνέχεται ἀνάμειξη καὶ προσβολὲς ἀπὸ ξένους.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

 

(Visited 386 times, 1 visits today)
Leave a Reply