Γενεά τοῦ Πολυτεχνείου ἤ θύματα τοῦ Πολυτεχνείου;

Γενεά τοῦ Πολυτεχνείου ἤ θύματα τοῦ Πολυτεχνείου;Ἐγὼ ὀφείλω νὰ συμφωνήσω καὶ νὰ προβληματισθῶ μὲ τὴν ἀγανάκτισιν τοῦ φίλου μας Μπαρμπανίκου. Σωστὰ τὰ γράφει ἀπὸ τὴν σκοπιά του. Δὲν ἦταν προδότης ὁ κάθε νέος ποὺ ξεπάγιασε οὐρλιάζοντας, τρώγοντας δακρυγόνα καὶ ξῦλο, γιὰ νὰ βγαίνουμε σήμερα νὰ κατηγοροῦμε κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μαζύ του πάλεψαν γιὰ νὰ προδοθοῦν, ἀκόμη μίαν φορά.
Ναί, σαφῶς πολλοί, πάρα πολλοὶ νέοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μὲ τὰ αἰτήματά τους καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τους, βγῆκαν στοὺς δρόμους γιὰ νὰ παλέψουν. Ὅπως πάντα, κάτι μὲ κάποιους Ἀλαζράκηδες, κάτι μὲ κάτι Μοσὲ Νταγιᾶν, κάτι μὲ κάποια «ἐντέχνως φυτεμένα» πρακτόρια μέσα στοὺς κύκλους τῶν φοιτητῶν, κάτι μὲ κάποιον ἀξιωματικὸ τοῦ ΝΑΤΟ, ποὺ τυχαίως ἔφθασε κι αὐτός, κάτι μὲ κάτι περιέργους εἰσαγωμένους στρατιωτικούς, εὔκολα ἔστησαν τὰ σκηνικὰ ποὺ ἀπαιτοῦντο γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως Μαρκεζίνη καὶ γιὰ ἐπιβολὴ τῆς νέας φυτευτῆς τους δικτατορίας τοῦ Ἰωαννίδου.
Ἀρχὴ ἔγινε γιὰ τὴν συμφορὰ τῆς Κύπρου, νέες ἐθνοπροδοσίες δῆλα δή, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν καραμανλήδων καὶ τῶν παπανδρέηδων. Ἄλλως τὲ πάντα στὴν αὐτὴν συμμορία ἀνῆκαν ὅλοι τους…

 Τὸ Πολυτεχνεῖο ζεῖ καὶ θὰ ζῆ γιὰ πάντα

Ἀλυχτοὺν ἀκόμη μίαν φορὰ οἱ Σκῦλες καὶ οἱ Χάρυβδες ὅλων τῶν χουντοσυμμοριῶν!!!!!!

— Εἶμαι 66 σχεδὸν ἐτῶν.
Εἶμαι τῆς χιλιόπαθης γενεᾶς τῶν ἐξεγέρσεων τῆς Νομικῆς καὶ τοῦ Πολυτεχνείου, τοῦ 1973.

Εἶμαι ἔνα, ἀπὸ τὰ χιλιάδες ἐξεγερμένα παιδιά-φοιτητὲς τοῦ 1973

Εἶμαι ὑπερήφανος γιὰ τὴν γενεά μου. Μία γενεὰ ποὺ διώκεται ἀσταμάτητα, ἀπὸ τότε μέχρι καὶ σήμερα, ἀπὸ ὄλες τὶς μεταπολιτευτικὲς χοῦντες!!!!!! Ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα κυνηγημένοι!!!! Ἀπὸ τοὺς Καραμανλῆδες, τοὺς Παπαντρέου, τοὺς Φλωράκηδες, τοὺς Κύρκους…..

Ἀπὸ ὅλους τοὺς μετὰ τὴν χούντα χουντικούς!!!!! Καραχουντικούς!!!!!!!

Ναὶ ῥεεεεέ……….
Βλήματα…
Ναὶ ῥεεεέ………  .

Ἀνάμεσα σὲ δεκάδες χιλιάδες παιδιά, πραγματικοὺς ἀγωνιστὲς μὲ ὁράματα καὶ ἀγάπη για τὴν Ἑλλάδα, χώθηκαν καὶ πράκτορες τῆς χούντας. Χώθηκαν 5-10 Λαλιώτηδες καὶ 5-10 Δαμανάκηδες!!!!!!!

Αὐτὸ τὸ ῥουφιανιλίκι ἐξηγεῖ καὶ τὶς ἑκατοντάδες τῶν συλλήψεων, ἀπὸ 19 ἕως 30 Νοεμβρίου 1973.

Ἐεεεε, καί;;;;;;;;;;;;;;;;

Αὐτοὶ οἱ 5-10 Λαλιώτηδες καὶ 5-10 Δαμανάκηδες, βάπτισαν ἀντιστασιακοὺς καὶ ἄλλους 1000 κομματοσκύλους, μετὰ τὴν πτώση τῆς χούντας!!!!!! Μὲ τὸ κιλὸ ἐπωλοῦσαν τὰ πιστοποιητικὰ για ἐπιστράτους ψευδοαντιστασιακούς!!!!!!

Ἐεεεε, καί;;;;;;;;;;;;;;

Σᾶς δίνει αὐτή ἡ συμπεριφορά μιᾶς χούφτας, πουλημένων ῥουφιάνων κάθε χούντας τὸ δικαίωμα, νά ὑβρίζετε μίαν ὁλόκληρη γενεά;;;;;;;;;;
Μίαν γενεά πού ὄχι μόνον οὐδέποτε κυβέρνησε, ἀλλά ἐδιώχθη καί κατεδιώχθη ἀπό ὅλες τίς  μεταπολιτευτικές χοῦντες;;;;;;;;;

Περισσοτέρους ἀπὸ 30.000 πραγματικοὺς ἀγωνιστὲς τῶν φοιτητικῶν ἀντιχουντικῶν ἐξεγέρσεων, ἐξόντωσαν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ Φλωράκης καὶ ὁ Κύρκος.

Μόνον τὸ Πολυτεχνεῖο ὑπῆρξε ῥέ ζῷα;;;;;;
Κι ἂν δέν ἦταν μόνον αὐτό κατά τῆς βρωμερῆς στρατιωτικῆς χούντας, γιατί ῥέ τούβλα τό παίρνετε σάν σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ κτυπᾶτε τά ἴδια τά θύματα;;;;;;;;;;

Γιατί ῥέ καριόληδες δέν κτυπᾶτε συγκεκριμένους σάπιους, ἀποδεδειγμένα καραχουντικούς, πού ἤσκησαν πραγματική κυβερνητική ἐξουσία, μετά τήν στρατιωτική χούντα;;;;;;;;

Μήπως καί δέν ξέρετε τά ὀνόματά τους;;;;;;;;;;;;

Ἡ γενεὰ ὁλόκληρη σᾶς φταίει ῥέ μαλακισμένες; Μία ὁλόκληρη γενεά;;;;;

Ἐσεῖς βρέ κοπρῖτες σέ ποιάν γενεά ἀνήκετε;;;;
Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρω ποιοὺς νὰ μπινελικώνω.
Ἄχρηστοι κι ἀπόλεμοι ξεφτῖλες!!!
Αὐτόκλητα πρακτόρια κάθε φασισμοῦΣεις ῥε ΚΟΠΡΙΤΕΣ, σὲ ποία γενιὰ ἀνήκετε??????

Ἔτσι, για να ξέρω ποίους να μπινελικώνω, ἄχρηστοι κι΄ ἀπόλεμοι ξεφτίλες!!!!!

Αὐτόκλητα πρακτόρια κάθε φασισμοῦ εἶστε ῥέ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μπαρμπανῖκος

Σημείωσις

Ποιά γενεά βρίζετε ῥέ ἐπετειακά φασιστάκια;;;;;;;;;;;;;;;;

Τὴν πλύση ἐγκεφάλου δὲν τὴν ἔκανε ἡ γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου, ἀλλὰ οἱ ληστοσυμμορίες ποὺ καπηλεύθησαν τοὺς ἀγῶνες τῶν φοιτητῶν.

Ἡ γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου σφαγιάσθηκε ἀπὸ ὅλες τὶς μεταχουντικὲς χοῦντες καὶ οὐδέποτε ἐκυβέρνησε!!

Ὄλες οἱ προβολές, τῶν μετὰ τὴν χούντα κλεπτοκρατῶν χουντοπλασμάτων, μετὰ τὴν πτώση τῆς στρατιωτικῆς χούντας, εἶναι πλαστές, γιὰ νὰ ἀποκοιμίσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ νὰ διαλύσουν τὸ λαϊκὸ κίνημα.

Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα, ἡ συμμορία Λαλιώτη – Παπανδρέου, ποὺ βάπτισε ἀντιστασιακούς, νούμερα σὰν τὸν Παπουτσὴ καὶ τὸν Καρχιμάκη καὶ τὶς μπουρδελοπαρέες τους, οἱ ὁποῖοι οὐδεμία ἀπολύτως σχέση εἶχαν μὲ τὶς φοιτητικὲς ἐξεγέρσεις τοῦ  1973. Αὐτοὶ ἀνεκαλύφθησαν μετὰ τὸ 1975, μετὰ τὶς πρῶτες «μεταπολιτευτικές» σφαγὲς γνησίων ἀντιστασιακὼν ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου.

Ξεχνᾶτε σέ πόσους χουντικούς ἐχορηγήθησαν πιστοποιητικά ἀγωνιστοῦ ἀπό τίς συμμορίες τῶν πρακτόρων τῆς χούντας Λαλιώτη, Δαμανάκη καὶ σία;;;;;;;;;;

Ξεχνᾶτε τίς περισσότερες ἀπό 30.000 διαγραφές τῆς συμμορίας Ἀνδρέα Παπανδρέου;;;;;;;;;;

Ξεχνᾶτε τούς χουντικούς ὑπουργούς Καραμανλῆ καί Παπανδρέου;;;;;;

Ξεχνᾶτε τήν διάλυσης τῆς ΕΦΕΕ;;;;;;;;

Ξεχνᾶτε τήν διαγραφή τῶν 2 / 3 (δύο τρίτων) τῆς ΚΝΕ ἀπό τίς συμμορίες Φλωράκη – Δαμανάκη, ὅταν ἦταν γραμματεύς τῆς ὁ Γρᾶψας;;;;

Ξεχνᾶτε τήν πλήρη διάλυση τῆς νεολαίας τοῦ ΚΚΕσ, «Ῥῆγας Φεραῖος»;;;;;;;;;

Ποά γενεά βρίζετε ῥέ ἐπετειακά φασιστάκια, πού δέν τολμᾶτε νά κατονομάσετε καί νά τά βάλετε μέ τούς πραγματικούς ἐνόχους τῆς φασιστικῆς μεταπολιτεύσεως;

Καί τί πρέπει λοιπόν νά κάνουμε;
Κατ’ ἐμὲ νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας καλλίτερα, γιὰ νὰ μὴν τὴν ξανά-μανά-πατήσουμε, ὅπως πάντα τὴν πατᾶμε καὶ τὰ πρακτόρια βγαίνουν στὸν ἀφρό, γιὰ νὰ «ἀνατρέψουν» τὰ προηγούμενα πρακτόρια, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους «ἀνέτρεψαν» τὰ ἀμέσως προηγούμενα…
…γιὰ νὰ κάνουν κύκλους ὅλες οἱ ἐκδοχὲς τῆς …αὐτῆς οἰκογενείας, ποὺ αἰῶνες τώρα μᾶς ῥουφᾶ τὸ αἷμα. Ἀδίστακτα καθάρματα, ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἀγωνιστές, ποὺ ἐξοντώνουν τοὺς πραγματικοὺς ἀγωνιστές, καπηλευόμενοι τὸ ἔργο τους καὶ ἐπὶ πλέον μᾶς τὸ παίζουν καὶ σωτῆρες ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τελειώσουν.
Καὶ ἡ γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου, ἡ πραγματικὴ γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου, εἶναι ἡ ἴδια ἀκριβῶς γενεὰ μὲ τὴν γενεὰ τῆς Κύπρου, ἡ ἴδια μὲ τὴν γενεὰ τοῦ ἔπους τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἡ ἴδια μὲ τὴν γενεὰ τοῦ ἔπους τῶν Ὀχυρῶν, ἡ ἴδια μὲ τὴν γενεὰ τῆς γενοκτονίας καὶ τῆς Μικρασιατικῆς προδοσίας, ἡ ἴδια μὲ τὴν γενεὰ τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ ἴδια μὲ τὴν σημερινὴ γενεά…
…ἡ γενεὰ τῶν θυμάτων. Διότι αὐτὸ εἴμαστε.
Καὶ εἶτε λόγῳ δικῶν μας λαθῶν, εἶτε ἀνοχῶν μας, εἶτε διότι φόβοι μᾶς κρατοῦν ἐν ἀναμονῇ, καταλήγουμε κάθε φορὰ νὰ μετρᾶμε ἐμεῖς τὶς πληγὲς  κι αὐτοὶ τὰ κέρδη.
Κέρδη ἀπὸ τὸ αἶμα μας.

Σήμερα βλέπουμε τὶς δαμανάκες καὶ τοὺς λαλιώτηδες καὶ τοὺς μὶ εἰς τὴν νὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ἀπολαβὲς τοῦ αἴματος τῶν πραγματικῶν, ἀφανῶν ἡρώων τῆς ζωῆς, κουνώντας μας τὸ δάκτυλο χαιρέκακα, ἐνᾦ ἔχουν ἤδη βρεῖ τοὺς ἀντικαταστάτες τους γιὰ τὰ ἐπόμενα …ἑκατὸ χρόνια. Ἁπλῶς ἐμεῖς τὸ ἀντιλαμβανόμεθα κατόπιν. …ἑορτῆς.

Ὥρα λοιπὸν πιὰ νὰ ἀφήσουμε τὰ πλαστὰ σύμβολα, ἀκόμη κι αὐτὸ τοῦ …«Πολυτεχνείου» καὶ νὰ δοῦμε πῶς θὰ δημιουργήσουμε νέα, καθαρά, μὰ κυρίως μακρυὰ ἀπὸ τὰ βρωμόχερα τῶν δοσιλόγων. Ὅπου προδότης, κάθαρμα, δοσίλογος πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ ἀπομακρύνεται, γιὰ νὰ μὴν προλάβῃ νὰ δηλητηριάσῃ.
Εἶναι εὔκολο νὰ καταδικάσουμε μίαν γενεά, ἐὰν δὲν συνειδητοποιοῦμε πὼς εἴμαστε κι ἐμεῖς σπόροι της καὶ πὼς ἐπὶ τέλους αὐτὸς ὁ κύκλος τοῦ (δικοῦ μας) αἴματος πρέπει νὰ σταματήσῃ.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κρατῆστε μακρυὰ τὰ παιδιά σας ἀπὸ τὴν προπαγάνδα. Τὰ πραγματικά, τὰ πραγματικὰ ὅμως, θύματα τοῦ κάθε Πολυτεχνείου δὲν εἶναι ἐκεῖ ποὺ κυττᾶμε. Εἴμαστε ὅλοι μας καί, κυρίως, αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν γιὰ μίαν ἰδέα, ἀλλὰ ποὺ κατάλβαν, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, πὼς ναί, τοὺς πῆραν τὸ σύμβολο καὶ τοὺς ἄφησαν τὶς …ἰδέες!!!

 

(Visited 166 times, 1 visits today)
One thought on “Γενεά τοῦ Πολυτεχνείου ἤ θύματα τοῦ Πολυτεχνείου;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θυμᾶμαι διαρκῶς τὸ τὶ σημαίνει «Πολυτεχνεῖο»!!! – ONLINE-PRESS

Leave a Reply