Ὁ «ὑγειής» πληθωρισμός…

Ἡ ἴδια ἡ FED δημοσιεύει πὼς ἡ ποσότητα χρήματος ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 800% τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, μοῦ ἐπεσήμανε ὁ φίλος Μᾶνος ἐχθές.
Τὸ ὅ,τι δὲν ὑπάρχει πληθωρισμὸς τιμῶν στὸν CPI εἶναι ἔνα πολὺ σύνθετο καὶ ἐνδιαφέρον θέμα.
Οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις εἶναι κυρίως αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἐκτινάξει τὴν παραγωγικὴ ἱκανότητα ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἀφθονία ἀγαθῶν σὲ χαμηλὲς τιμές. Συνέχεια

Ποῦ χρησιμεύει ἕνα πλαστό διδακτορικό;

Ποῦ χρησιμεύει ἕνα πλαστό διδακτορικό;Γιά ποιόν λόγο εἶναι χρήσιμο ἕνα πλαστό διδακτορικό;
Ποιά σοβαρή ἐπιχείρησις θά προσλάβη κάποιον, ἐπειδή ἁπλᾶ καί μόνον ἔχει διδακτορικό; Συνέχεια

Θεοχάρης κατὰ μικροεπαγγελματιῶν γιὰ μία σοβιετικὴ Εὐρώπη

Ὁ ἀδίστακτος Χάρης Θεοχάρης, δὲν τὰ λέει τυχαῖα αὐτὰ ποὺ λέει.
Ἐκλέγεται σταθερά , μὲ ψήφους τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπλὸκ (δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ λιγούρια τῶν ΕΣΠΑ) λόγῳ τοῦ ἐπετυχημένου του ἔργου νὰ καταφέρῃ νὰ κλείσῃ δεκάδες χιλιάδες μικρὲς ἐπιχειρήσεις, ὅσο ἦταν γενικὸς  κομισάριος εἰσπράξεων τῆς μνημονιακῆς ΝΔ. Τὴν πεποίθησή του, πὼς μὲ λιγοτέρους ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες θὰ μειωθῆ ἡ φοροδιαφυγή, τὴν ἔχει ἤδη κάνει πράξη ὁ κύριος Θεοχάρης, ὅταν κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες μικρὲς ἐπιχειρήσεις τὸ 2013.

Θεοχάρης κατὰ μικροεπαγγελματιῶν γιὰ μία σοβιετικὴ Εὐρώπη Συνέχεια

Πόσα ψέμματα ἀντέχει νά πῇ ὁ Μητσοτάκης;

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σέ ποιάν ἀκριβῶς κυβέρνηση ἦταν ὑπουργός;
Διότι ἐχθὲς ποὺ τὸν εἶδα στὸν economist νὰ ἐκφωνῇ πυρίνους λόγους κατὰ τῆς ὑπερφορολογήσεως, μπερδεύθηκα.

Πόσα ψέμματα ἀντέχει νά πῇ ὁ Μητσοτάκης; Συνέχεια

Γιατί ἀκόμη οἱ τράπεζες χρηματοδοτοῦν τήν ἀγορά αὐτοκινήτου;

Καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε καλὸ ἐρώτημα.
Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ οἱ φαλιρισμένες ἑλληνικές τράπεζες ἐξακολουθοῦν καί παρέχουν προγράμματα ἀποκτήσεως αὐτοκινήτων, μέ ἀποπληρωμή τοῦ ἁγιόυ πούτσ@υ;

Γιατί ἀκόμη οἱ τράπεζες χρηματοδοτοῦν τήν ἀγορά αὐτοκινήτου; Συνέχεια

Ἐπενδύοντας στὴν …«ἀνάπτυξιν»!!!

Ὅταν λοιπὸν ἀδειάζῃς τὸ καλάθι τοῦ σοῦπερ μάρκετ στὸ ταμεῖο καὶ ὁ λογαριασμὸς λέει 20 εὐρῶ, θὰ πρέπη νὰ ξέρῃς πὼς μὲ τὰ 20 αὐτὰ εὑρῶ θὰ ἔπαιρνες τὰ διπλὰ ἀκριβῶς προϊόντα.

Ἐπενδύοντας στὴν ...«ἀνάπτυξιν»!!! Συνέχεια