Ὁ ῥόλος τοῦ κλεπταποδόχου

Ὁ κλεπταποδόχος ἀποτελεῖ τὸ νούμερο δύο στὴν ἱεράρχηση ἑνὸς ἐγκλήματος ληστείας.
Ὁ ληστὴς εἶναι ὁ δράστης.

Ἀπορῶ λοιπόν. Γιατί κατηγοροῦνται οἱ ἀγρότες, γιὰ παράδειγμα, ἀνᾲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση (καὶ κατασπατάληση) τῶν «ἐπιδοτήσεων»;
Ποιός εἶναι ὁ ληστής πού μοίρασε καί μοιράζει τά κλεμμένα χρήματα τῶν φορολογουμένων;

Καὶ γιὰ νὰ μπῇ ἕνα τέλος καὶ μία ἀρχὴ σκέψεως.
Εἶναι δυνατόν νά περιμένῃ κάποιος πώς κλεμμένα χρήματα, ποὺ μοιράζονται ὡς ἀνεμοσκορπίσματα, θά ὁδηγήσουν στήν ἀνάπτυξη;
Εἶναι δυνατόν νά μοιράζῃ τζάμπα «λεφτά» ἡ κουστωδία τῶν Βρυξελλῶν καί μετά νά κατηγορῇ αὐτούς πού τά ἔφαγαν;

Ὁ ῥόλος τοῦ κλεπταποδόχου

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἶναι ἕνα σοσιαλφασιστικὸ ἔκτρωμα ληστοσυμμοριτῶν, βασισμένο ἰδεολογικὰ καὶ «ἐπιστημονικά»στὶς ἐγκληματικὲς ἀνοησίες τοῦ JM Keynes. Τὸ ἔκτρωμα αὐτὸ πρέπει νὰ καταστραφῇ.

Μαραμῆς Εὐθύμης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

είκόνα

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply