Λουτροκαμπινέδων …ἐπιχειρήματα!!!

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ξεπουλήθηκαν στὴν γερμανικὴ κρατικὴ ἑταιρεία Fraport 14 περιφερειακὰ ἀεροδρόμια τῆς χώρας.

Ἔναν χρόνο πρίν, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, μαθαίναμε ἀπὸ τὴν Χριστίνα Ταχιάου τοῦ πολεμᾶμετὰαfakenews protagon.gr, ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη παραχωρήσεως τῶν ἀεροδρομίων, διότι στο ἀεροδρόμιο «Μακεδονία» δὲν ἔχει οὔτε…κωλόχαρτο.

Τὸ συγκεκριμένο κείμενο κυκλοφόρησε πολὺ κ ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ ξεπουλήματος, ἀκόμη καὶ γιὰ ἕνα εὐρῶ, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ ὅσους ἀντιλαμβάνονταν τὸν παραλογισμὸ τῶν ἐπιχειρημάτων αὐτῶν νᾶ χαρίσουμε κρατικὴ περιουσία ὅσο ὅσο.

Πρὶν ἀπὸ ἕναν μῆνα ὁ δημοσιογράφος ἀπὸ τὰ Lidl καὶ συντονιστὴς τῆς ἡμερίδος ποὺ διοργανώνει τὸ protagon.gr κατὰ τῶν fake news, Κώστας Γιαννακίδης, μᾶς ἐνημέρωνε ἀπὸ τὸ προφίλ του στὸ Twitter ὅτι ἡ κατάστασις τῶν WC στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κᾶ εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ πρέπει νὰ ἐπισπευσθῆ ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν ἥδη, ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες, ἰδιωτικοποιημένων πιὰ περιφερειακῶν ἀεροδρομίων.

Προχθὲς ὁ ὑπουργὸς μεταφορῶν καὶ δικτύων, Χρῆστος Σπίρτζης, ἐδήλωσε ὅτι ἡ Fraport δὲν ἔχει δώσῃ καλὰ δείγματα γραφῆς μέχρι τώρα καὶ δὲν προχωρᾶ στὰ ἔργα ποὺ ἔχει δεσμευθῇ νὰ κάνῃ γιὰ τὶς ἀναπλάσεις τῶν ἀεροδρομίων καί, μάλιστα δὲν φροντίζει οὔτε γιὰ τὴν καθαριότητα τῶν…τουαλετῶν.

Γενικὰ κάτι παίζει μὲ τοὺς λουτροκαμπινέδες τῶν ἀεροδρομίων καὶ μᾶλλον ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε!

Ζάβαλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply