Διαχείρησις παιδείας ἀπὸ …ἀπαιδεύτους!!!

Βρὲ παιδιά… Τί ὡραία βουλή πού ἔχουμε; Πόσοι εἶναι αὐτοί πού «κόβονται» γιά τήν παιδεία;
Ποσο πολύ ὅλοι ἐκεῖ μέσα ἀντιλαμβάνονται κάτι γιά τήν παιδεία;

Ὁ Ἀλέξης θέλει νὰ καταργήσῃ ἀπολύτως τὴν παιδεία…
Ὁ Κυριάκος θέλει νὰ καταργήσῃ ἀπολύτως τὴν δημοσία παιδεία καὶ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἐπὶ πληρωμῇ ἰδιωτική…
Ὁ Πᾶνος δὲν ξέρει ποῦ πηγαίνουν τὰ τέσσερα ἀπὸ παιδεία…
Ὁ Νικολάκης δὲν ἔχει ἰδέα τοῦ τὶ σημαίνει παιδεία…
Ὁ Μῆτσος θέλει «ἀριστερή» παιδεία…
Ὁ ποταμίσιος δὲν ἀσχολεῖται μέν, μὲ κάτι τόσο ἀσήμαντο, ὅσο ἡ παιδεία…
Ἡ Φώφη δὲν ἔχει ἀκόμη καταλάβῃ τὸ γιατὶ ὑπάρχει ἡ παιδεία…

Κι ὅλοι αὐτοί, κυβερνοῦν ἢ θέλουν νὰ κυβερνήσουν.
Κι ὅλοι αὐτοί, ἔχουν τσοῦρμο ἀπὸ κομματόσκυλα πιστά, ποὺ τρέχνουν νυχθημερρὸν ἀπὸ πίσω τους…

Κάτι τέτοιες στιγμὲς εἶναι ποὺ θυμᾶμαι τὸν συγχωρεμένο Βασίλη Αὐλωνίτη: «Ὠρέ ποῦ πᾶμε, ὠρέ;;;

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply