Φθηνιάρικες μνημονιακὲς καὶ χρυσό-δουλες ἀριστερὲς τακτικὲς

Ἡ ἀβάστακτος ἐλαφρότης τῆς «ἑλληνικῆς» ἀριστερᾶς

Ὅπως ἴσως καὶ ἄλλοι ἀπὸ ἐσᾶς, συνεχίζω σὲ ἕναν βαθμὸ νὰ ἐλπίζω, πιστεύοντας μέσα μου πὼς δὲν μπορεῖ, κάτι καλὸ θὰ κάνουν κι αὐτοὶ στὸν τόπο, οἱ «πρώτη φορὰ ἀριστερά»…

Καὶ οἱ προσδοκίες μου ἀνέβηκαν πολὺ ὑψηλὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Eldorado καὶ τῶν μεταλλίων χρυσοῦ τῆς Χαλκιδικῆς.

Τώρα νὰ δῇς, λέω στὸν ἑαυτόν μου, ποὺ πραγματικὰ τὸ ἐννοοῦν καὶ θὰ ἐντοπίσουν τὸν τρόπο ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ τοὺς διώξουν, διὰ παντός, σώζοντας τὴν Χαλκιδική. 
Ἀμ δέ!

Ἀκριβῶς τὰ ἴδια, ὅπως καὶ μὲ τὰ μνημόνια, ἐπαναλαμβάνουν. Ἴδιες φθηνιάρικες τακτικές.
Φωνές,κραυγὲς καὶ μαγκιές, ἀλλὰ στὸ τέλος ἀγῶνες δρόμου γιὰ νὰ δοθοῦν τὰ πάντα στοὺς ἀντιδίκους.

Τότε μιλοῦσαν γιὰ ἕναν νόμου, ποὺ θὰ καταργοῦσε τὰ μνημόνια, ἀλλὰ καὶ γιὰ νταούλια καὶ ζουρνάδες, ποὺ θὰ χόρευαν οἱ …ἀγορές.

Κσι στῇ συνέχεια ἔτρεχαν να ὑπογράψουν καὶ παραδώσουν τὰ πάντα σὲ δανειστὲς καὶ “ἀγορές”.

Τώρα ξεσηκώθηκαν σύσσωμοι ἐνάντια στὴν κακιὰ ἑταιρεία χρυσοῦ, ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμή, ὡς διὰ μαγείας, ἐτοιμάσθησαν σὲ χρόνο ῥεκὸρ ὄλες οἱ ἄδειες λειτουργίας ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ ξένη ἑταιρεία!

Δὲν ὑπάρχει τελικῶς ἐλπίδα μὲ αὐτούς…
Στὴν πραγματικότητα εἶναι φθηνιάρηδες καὶ «μικροί» στὸ ἀνάστημα. Καταλάβετέ το!!!

Τραγικὰ «μικροί»!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply