Θεωρώντας τὴν ἀπάτη ὡς …δικαίωμα!!!

Δὲν εἶναι οἱ 106 ποὺ ἀντέγραψαν καὶ κατέθεσαν τὴν ἰδίαν ἐργασία στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Οὔτε ὅτι ὁ ἀριθμὸς δηλώνει τὴν ἔκταση μιᾶς γενικευμένης νοοτροπίας ἐξαπατήσεως καὶ εὔκολης ἀνελίξεως, χωρὶς ἀντίκρυσμα οὐσίας.

Εἶναι, ὅμως, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπάτη ἔχει καταντήσῃ νὰ θεωρεῖται αὐτονόητο δικαίωμα καὶ θέσφατο γιὰ τὴν ἀπόκτηση μιᾶς κάλπικης ἀκαδημαϊκῆς ταυτότητος.
Εἶναι ὅτι ὁ ἄριστος φοιτητής, ὁ συνεπής, ἐξισώνεται μὲ τὸν ἀπόπατο τῆς κάθε φοιτητικῆς παρατάξεως καὶ ἐν τέλει λοιδωρεῖται ὡς τὸ κορόϊδο τῆς ὑποθέσεως.
Εἶναι ὅτι ἡ ΔΑΠ ΝΔΦΚ καὶ ἡ ΠΑΣΠ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἡ κατάλληλος τιμωρία γιὰ τὴν ἀπάτη τῶν κομματικῶν πελατῶν τους.

Κάπως ἔτσι, ὅσοι θὰ ἀποφοιτήσουν ἀναξίως, θὰ θεωροῦν, καὶ πολὺ σωστά, ὅτι ἡ ζωὴ ἀνήκεις στοὺς ἔξυπνους καὶ στοὺς καταφερτζῆδες καὶ ὅτι ὅλα στὴν ζωὴ κερδίζονται μέσα ἀπὸ τὸ κόμμα. Ἔτσι ἡ Ἑλλὰς θὰ γεμίζῃ ἀενάως μὲ λαμόγια, ποὺ ἀργότερα, ἀπὸ τὶς θέσεις ἐξουσίας ποὺ θὰ κατέχουν, θὰ λυμαίνονται τοὺς ἀνοήτους, ὅπως πολὺ καλὰ θὰ ἔχουν μάθῃ νὰ κάνουν, ὅντες ἀτιμώρητοι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν σπουδῶν τους.

Παραδειγματικὴ τιμωρία λοιπόν, γιὰ νὰ σπάσῃ τὸ ἀπόστημα, ἐὰν ἡ ἀκαδημαϊκὴ κοινότης σέβεται ἀκόμη τὸν ἑαυτό της. Καρατόμησις τῶν ἀναξίων προεδρείων τῶν φοιτητικῶν παρατάξεων, ποὺ ὑποθάλπουν τὴν παρανομία καὶ τὴν προστατεύουν. Καὶ ἐὰν ὑπῆρχε φιλότιμο καὶ ὅραμα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, θὰ ἔπρεπε νὰ πεταχθοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια οἱ κομματικὲς παρατάξεις, ποὺ τὸ μόνον ποὺ κάνουν εἶναι νὰ λειτουργοῦν ὡς τροχοπέδη τῆς ἀναπτύξεως καὶ ὡς γάγγραινα ποὺ σαπίζει τὰ πάντα, στὸν πανεπιστημιακὸ χῶρο….

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply