Φρικιαστικὰ ἐγκλήματα ΕΛΑΣιτῶν, εἰδικὰ γιὰ …παιδιά!!!

…Προσοχή…
Ντοκουμέντο…!!!

Στὶς παρακάτω τρεῖς σπάνιες ἱστορικὲς φωτογραφίες ἀποκαλύπτεται γιὰ ἄλλην μία φορὰ ἡ βαρβαρότητα καὶ τὸ μένος τῶν ΕΛΑΣιτῶν, ὅταν μετὰ τὴν πτώση τοῦ Μελιγαλᾶ καὶ κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Βελουχιώτου, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐνόπλων, καθὼς καὶ τοῦ Μπελογιάννου, ὡς πολιτικοῦ καθοδηγητοῦ, τὴν 17η Σεπτεμβρίου 1944, ὅταν ὁδήγησαν σιδηροδεσμίους 18 εὐυπολήπτους πολῖτες καὶ ἀξιωματικοὺς τῆς Καλαμάτας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταφύγη προσωρινὰ στὸν Μελιγαλά, γιὰ προστασία, ἀμυνόμενοι, μετὰ τὴν ἐπίθεση ποὺ ἐδέχθη ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ ἡ πόλις τῆς Καλαμάτας.

Μεταξὺ αὐτῶν τῶν 18 ἐπωνύμων σιδηροδεσμίων ὁμήρων ἦταν ὁ Νομάρχης Μεσσηνίας Πεῤῥωτῆς, ὁ Εἰσαγγελεὺς Πλημμελειοδικῶν Γαλόπουλος, ὁ Διοικητὴς Χωροφυλακῆς τῆς Μεσσηνίας Ταγματάρχης Φραγκουδάκης, ὁ Ὑποδιοικητὴς Χωροφυλακῆς Μεσσηνίας Ταγματάρχης Κάης, ὁ Ἐπίλαρχος Χριστόφιλος, ὁ Μοίραρχος Ἀγραφιώτης, οἱ πέντε Ἀνθυπομοίραρχοι Λύτρας, Παπαγεωργίου, Βλάχος, Μουλόπουλος καὶ Ἀθανασόπουλος καὶ οἱ δύοι Ἀνθυπασπιστὲς Ἀθανασόπουλος καὶ Σαββίδης.

Στὴν πρώτη φωτογραφία παρατηροῦμε, κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ ΕΛΑΣ, τὸπλῆθος νὰ μεταβαίνῃ στὴν πλατεία τῆς Καλαμάτας καὶ συγκεκριμένα στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὅπου ἔχουν μεταφερθεῖ οἱ ὅμηροι.

Στὴν δευτέρα φωτογραφία παρατηροῦμε ἤδη ὅλοι οἱ ὅμηροι νὰ κείτονται κατακρεουργημένοι καὶ παραμορφωμένοι στὸ ἔδαφος, ὕστερα ἀπὸ τὸ λυντσάρισμα ποὺ ἐδέχθησαν ἀπὸ τὸ πλῆθος, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν ΕΛΑΣιτῶν.
Οἱ δὲ ὁρισμένοι δήμιοι ἐξ αὐτῶν, μὴ σεβόμενοι οὔτε καὶ τὰ ἄψυχα σώματα, νὰ καμαρώνουν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κατακρεουργημένα καὶ παραμορφωμένα πτώματα, ἐνᾦ στὴν τρίτη φωτογραφία παρατηροῦμε οἱ δήμιοι νὰ ἔχουν σηκώσει ἕνα ἀπὸ τὰ κατακρεουργημένα  πτώματα καὶ ὁ μὲν πρῶτος νὰ τὸ χλευάζῃ, ὁ δὲ ἄλλος νὰ τὸ φασκελώνῃ.

Οἱ φωτογραφίες ἀνήκουν στὸν τότε φωτογράφο Χρῆστο Ἀλειφέρη, καὶ οἱ ὁποῖες, γιὰ εὐνοήτους λόγους, κρατῶντα πάντα στὴν ἀφάνεια, γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλύπτεται ἡ πραγματικὴ ἱστορικὴ ἀλήθεια.

Κανέλλος Ντόντος
Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῥοίας

Τὸ συγκεκριμένο ἔγκλημα, τὸ λυντσάρισμα τῶν 18, στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Καλαμάτας καὶ τὸ κρέμασμα μερικῶν ἀπὸ τὰ ἄψυχα σώματα στὸν φανοστάτη τῆς πλατείας, περιγράφεται λεπτομερῶς στὸ βιβλίο μου «Ματωμένες Μνῆμες 1940-45», Δ’ ἔκδοσις, σελίδες 210-218.

Παρατηρεῖστε παρακαλῶ πόσα παιδιὰ παρατηροῦσαν τὸ φρικτὸ ἔγκλημα!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply