Ἱπτάμενες …λύσεις γιὰ τὶς μεγαλουπόλεις μας

Τὰ «ἱπτάμενα ταξὶ» καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν μποτιλιαρισμάτων ἀποτελοῦν τὸ ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον τῶν μετακινήσεων στὶς πόλεις.

Στὴν ἀνάπτυξη τῶν καταλλήλων τεχνολογιῶν ἐπικεντρώνεται πλέον ἡ προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μερικῶν ἀπὸ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου.
Μία τέτοια ἑταιρεία εἶναι ἡ γνωστὴς ἀμερικανικὴ Uber, ἡ ὁποία ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ διαστημικὴ ὑπηρεσία, τὴ NASA, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ἀπὸ κοινοῦ τεχνολογίες γιὰ τὴν ἐναέρια μεταφορὰ ἐπιβατῶν καὶ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις. Συνέχεια

Βουλιάξαμε ἀπὸ τὸ …«success story»!!!

Συνεχίζεται τὸ …«success story» τῆς κυβερνήσεως.
Παρατηρεῖται μεγάλη «οὐρά» τῶν ἐπενδυτῶν…
…ἀλλὰ πρὸς ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα!

Συνέχεια