Ἱπτάμενες …λύσεις γιὰ τὶς μεγαλουπόλεις μας

Τὰ «ἱπτάμενα ταξὶ» καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν μποτιλιαρισμάτων ἀποτελοῦν τὸ ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον τῶν μετακινήσεων στὶς πόλεις.

Στὴν ἀνάπτυξη τῶν καταλλήλων τεχνολογιῶν ἐπικεντρώνεται πλέον ἡ προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μερικῶν ἀπὸ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου.
Μία τέτοια ἑταιρεία εἶναι ἡ γνωστὴς ἀμερικανικὴ Uber, ἡ ὁποία ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ διαστημικὴ ὑπηρεσία, τὴ NASA, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ἀπὸ κοινοῦ τεχνολογίες γιὰ τὴν ἐναέρια μεταφορὰ ἐπιβατῶν καὶ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις. Συνέχεια