Ὁ δήμιος Harry Allen

Βλέπετε αὐτό τό καθίκι;;;;
Ἀνδρέας ὁ Κανίκλης μᾶς ἐνημερώνει…

Ὁ δήμιος Harry Allen

Harry Allen
Αὐτὸ τὸ ἀγγλικὸ κάθαρμα ἦταν ὁ δήμιος στὶς ἐκτελέσεις διὰ ἀπγχονισμοῦ τῶν ἑννέα παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ.
Κρατοῦσε καὶ σημειώσεις γιὰ τὸν κάθε ἀγωνιστὴ τῆς ΕΟΚΑ, πόσα δευτερόλεπτα χρειαζόταν γιὰ νὰ περάσῃ στὴν ἀναθανασία.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply