Θέμα χρόνου…

Μήπως ὁ περίγυρός σας, οἱ γνωστοί, οἱ φίλοι, οἱ συγγενεῖς σας γελοῦν μαζύ σας γιατί προετοιμάζεσθε; 
Προσπαθεῖτε νά τούς ἐνημερώσετε ἀλλά σᾶς ἀγνοοῦν;
Σᾶς χαρακτηρίζουν «γραφικούς», «ὑπερβολικούς» «κινδυνολόγους»; 
Ἀγνοῆστε τους!!
Ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα… 

Ὅσοι δραστηριοποιοῦνται στὸν χῶρο τῆς ἀσφαλείας, ἢ στὴν ἀγορὰ κι ἔχουν σχέση μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, ξέρουν «ἀπὸ πρῶτο χέρι» τὶ πραγματικὰ συμβαίνει καὶ πόσο ἄσκημη εἶναι ἡ κατάστασις, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πληρωμένους παπαγάλους τῶν ΜΜΕ, ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, μὲ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ μᾶς κάνουν καθημερινῶς, ὅτι ὅλα εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο…
…ἐνᾦ τὰ χειρότερα ἔρχονται καὶ ἡ κοινωνία εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἐκραγῇ, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις καὶ ἁλυσιδωτές, ἀσύμετρες συνέπειες…!!!

Ἀλεξίου Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply