Ὑπαγορευμένη σὲ ἑπτάχρονα προπαγάνδα ἀπὸ τὸ …CNN!!!

Προπαγάνδα τοῦ CNN.
Κοριτσάκι ἀπὸ τὴν Συρία διαβάζει ὑποτίτλους ποὺ τοὺ ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὸ …CNN!!!

Τί ἄλλο θά κάνετε γιά αὐτά τά πετρέλαια ῥέ γαμῶτο;;;

 Μανούσκας Κῦρος

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply