Ὑπεξαιρουμένη …«εὐτυχία»!!!

Μέσα στὴν εὐτυχία…

Εἶναι 8 Ἀπριλίου τοῦ 1941 καὶ κάποιοι, χαρούμενοι Βούλγαροι στρατιῶτες,  φωτογραφίζονται ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ κατεστραμμένο πολυβολεῖο τοῦ ὀχυροῦ τοῦ Ἐχίνου Ξάνθης, ἐφ΄ ὅσον, λίγες ὧρες πρὶν οἱ σύμμαχοί τους Γερμανοὶ τὸ κατέστρεψαν.

Ἀνέκαθεν οἱ Σλαῦοι (καὶ βόρειοι γείτονές μας) εἶχαν ἐδαφικὲς διεκδικήσεις σὲ ὅλην τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ στὴν Θράκη.
Οἱ κάτοικοι δὲ αὐτῶν τῶν περιοχῶν, δυστυχῶς, γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ τὶ σημαίνει βουλγαρικὴ κατοχή.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ ἐκ Ξάνθης Τάσου Τεφρωνίδου

Ἀμπατζῆς Φάνης

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply