Ψυχάρειος …προσφορά!!!

Διάβασα ἐχθὲς τὴν δακρύβρεκτο ἐπιστολὴ Ψυχάρη ἐπὶ τῇ ἀποχωρήσει του.
Συγκινήθηκα γιὰ τὴν προσφορά του στὸν τόπο, ἀνταξία μεγάλων εὐεργετῶν.

Δὲν ἤξερε κάτι γιὰ τὸ ἔγκλημα ὅλα ἐτούτα τὰ χρόνια…
Μᾶλλον δὲν εἶχε στοιχεῖα.

Κουβέντα γιὰ τὰ 2,2 δισεκατομμύρια, ποὺ ἐδανείσθη τὸ ἐκδοτικὸ κατεστημένο γιὰ νὰ μᾶς προσφέρῃ ὑπηρεσίες ἐνημερώσεως.

Κουβέντα γιὰ τὰ τρισεκατομμύρια δραχμῶν σὲ διαφημίσεις μονοπωλιακῶν ΔΕΚΟ!
Μούγκα στὴν καλολαδωμένη στρούγκα!

Ἂς πάη κι αὐτὸς νὰ ἡσυχάσῃ στὴν ἀλλοδαπὴ ἢ τὴν ἡμεδαπή, γιὰ νὰ χαρῇ τοὺς κόπους του, ποὺ μὲ ἱδρῶτα συσσώρευσε…

Ἡ δημοσίευσις εἶναι σκληρὰ λαϊκιστική, γιατὶ μόνον τέτοια ἀξίζουν στὸ ἐντόπιο ἐκδοτικὸ κατεστημένο.

Τὴν ποιοτικὴ ἐνημέρωση, ὅλα ἐτοῦτα τὰ χρόνια τὴν εἴχαμε ἐναποθέσει στὸν Σταῦρο Ψυχάρη.

Ἂς λαϊκίσουμε καὶ λίγο…

«Ἕνας»

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *