Ἰδιαιτέρως …«ἐπιλεκτική» ἀθεΐα!!!

Εἰδικῶς λόγῳ τῶν ἡμερῶν, ποὺ γιὰ ἐμέναν δὲν σημαίνουν κάτι, ἀλλὰ γιὰ μεγάλην μερίδα τῶν συμπατριωτῶν μας σημαίνουν πολλά…
Εἰδικῶς γιὰ τὰ πρακτοράκια τῶν στοῶν καὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων», πού, ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον κατὰ περίπτωσιν, ἀνακοινώνουν …«δράσεις» τους…
Εἰδικῶς λόγῳ τῶν τωρινῶν δεδομένων, ποὺ συνιστοῦν γιὰ ὅλους μας καταστάσεις Ἐκτάκτου Ἀνάγκης καὶ ὑποχρεωτικῆς ἐπανεκτιμήσεως τῶν δεδομένων μας, γιὰ τὸ τὶ εἶναι ἀληθὲς καὶ τὶ προπαγανδιστικὰ ἀναληθές…
…καλὸ εἶναι νὰ μὴν ἀσχολούμεθα μὲ τὶς ἀπέλπιδες προσπάθειες διαιρέσεώς μας καὶ πολώσεώς μας, ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες…
…ἐφ’ ὅσον τελικῶς, αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει!!!

Τὸ νὰ μὴν πιστεύῃς, δικαίωμά σου, καὶ τὸ νὰ μὴ νηστεύῃς, ἐπίσης εἶναι δικαίωμά σου καὶ ποτὲ δὲν θὰ σὲ κατακρίνω γι΄ αὐτά.

Ὅμως,

τὸ νὰ ἐπιλέγῃς ῥὲ καριόλη, τὴν ἡμέρα καθολικῆς νηστείας τῶν πιστῶν τῆς μεγαλυτέρας θρησκείας, ἡ ὁποία συντελεῖται ὡς ἐκδήλωσις συμμετοχῆς στὴν ὀδύνη μιᾶς θείας θυσίας καὶ ἀποδόσεως τιμῆς στὸν θυσιασθέντα Θεὸ γιὰ ἑκατομμύρια πιστούς, γιὰ νὰ προκαλέσῃς μὲ δημόσιες ὑβριστικὲς δηλώσεις καὶ προκλητικὴ δημόσια ἀντιθρησκευτικὴ κρεατοφαγία,

Δὲν εἶναι δικαίωμα ῥὲ καθῆκι!!!

=== Εἶναι ὕβρις, εἶναι χυδαιότης, εἶναι ψυχοπαθητικὴ ἀνωμαλία ῥὲ γύφτο…. Εἶναι ἐν τέλει σαπίλα ῥὲ λαμόγιο.

Καὶ εἶσαι ὑποκινούμενο λαμόγιο, διότι οὐδέποτε τολμᾷς ῥὲ κοπρίτη νὰ κάνῃς κάτι ἀντίστοιχο καὶ ἀνάλογο, κατὰ τῆς Ἑβραϊκῆς ἢ κατὰ τῆς Μουσουλμανικῆς ἢ τῆς Βουδιστικῆς ἢ τῆς ὅποιας ἄλλης θρησκείας….

Πολὺ ἐπιλεκτικὴ εἶναι ἡ «ἀθεΐα» σου, ἀγωνιστὴ τοῦ κώλου!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

Σαφῶς καὶ συμφωνῶ μὲ τὸν Μπαρμπανῖκο, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ῥόλο τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων» (καὶ ὄχι μόνον!!!).
Σαφῶς καὶ ἀναγνωρίζω καὶ σὲ αὐτῶν τὶς δράσεις (καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ὅλους τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς) τὴν ἀπέλπιδα προσπάθεια τῶν ἀνθελλήνων, νὰ μᾶς διατηρήσουν γιὰ μερικὲς ἀκόμη ἑκατονταετίες ἐν δουλείᾳ…
Σαφῶς καὶ ὀφείλουμε νὰ τοὺς ἀγνοοῦμε καὶ νὰ τοὺς περιθωριοποιοῦμε, ἀρνούμενοι νὰ παίξουμε τὰ παιχνίδια τους.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ἀρχίσει πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μόνον ἡ πραγματική μας Ἕνωσις, ἔξω ἀπὸ κόμματα, συλλόγους, κινήματα, ὀργανώσεις καὶ λοιπὲς προσπάθειες μαντρώματός μας, εἶναι ὁ μονόδρομός μας καὶ ἡ μοναδική μας πορεία. Κοινός μας τόπος μόνον ἡ Ἐλευθερία!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply