Τί κι ἐάν ὁ πόλεμος φτιάχθηκε μόνον γιά ἄνδρες;

Ἔβλεπα ἐχθὲς στὸ YouTube μίαν Σοβιετικὴ ταινία ποὺ εἶχε σὰν σενάριο τὴν τελικὴ ἐπίθεση γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ Βερολίνου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1945.

Μετὰ εἶδα (στὸ καπάκι) μίαν ταινία γερμανικῆς παραγωγῆς, μὲ θέμα τὴν κατάληψη τοῦ Βερολίνου ἀπὸ τοὺς Σοβιετικούς.

Τί κοινό εἶχαν;;;;
Βιασμοὺς γυναικῶν….

Οἱ Γερμανοὶ μπαίνοντας στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1941 βίαζαν Ῥωσσίδες.
Οἱ Σοβιετικοὶ μπαίνοντας στὴν Γερμανία τὸ 1945 βίαζαν Γερμανίδες.

Οἱ γυναῖκες… ἡ εὔκολη λεία γιὰ τὸν νικητή…

Ἐνᾦ ὁ πόλεμος φτιάχθηκε μόνον γιὰ ἄνδρες…
Μόνον γιὰ ἄνδρες…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply