Ῥῶσσοι ἀρνοῦνται τὴν ἔρευνα γιὰ τὰ χημικὰ ποὺ ἔπεσαν στὴν Συρία

Ἡ Ῥωσσία κάτι φοβᾶται…

Ὅλα δείχνουν ὅτι ἐγνώριζε γιὰ τὴν ἐπίθεση μὲ τὰ χημικὰ τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα καὶ ἀντιδρᾶ στὴν ἔρευνα, ἀλλὰ τώρα προσπαθεῖ νὰ ἀποστασιοποιηθῆ καὶ νὰ ἀπεμπλακῇ ἀπὸ τὸν Ἄσσαντ.

Ἁ.Ἑ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply