Λαθρο …σουλτάνος ὁ σουλτάνος;

Θὰ ἀκούσουμε πάρα πολλὰ γιὰ τὸν Ἐρντογὰν ἀκόμη, ἀνάλογα (ἢ καὶ χειρότερα) αὐτῶν ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τὸν Καντάφι, γιὰ τὸν Ἄσαντ, γιὰ τὸν Σαντὰμ καὶ γιὰ τὸν Μιλόσεβιτς. Δόσεις ἀληθείας ἴσως νὰ ὑπάρχουν πράγματι στὰ ὅσα θὰ ἀκούσουμε, ἀλλὰ σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωσιν θὰ ἀνταποκρίνονται στὴν ἀπόλυτο ἀλήθεια.
Ἤ τοὐλάχιστον δὲν θὰ ἀνταποκρίνονται σὲ μίαν ἀλήθεια ποὺ ἀφορᾶ στὴν δική μας πραγματικότητα, παρὰ μόνον στὸ …φαίνεσθαι καὶ στὸ …δίκαιον τοῦ ἰσχυροῦ.

Κι ἐξηγοῦμαι…
Ὁ Ἐρντογὰν δὲν εἶναι καλὸς ἢ κακὸς γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἄλλον πολίτη αὐτοῦ τοῦ πλανήτου. Εἶναι καλὸς (ἴσως κι ὁ καλλίτερος, γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ δύσκολες περιστάσεις αὐτῆς τῆς περιόδου) γιὰ τοὺς Τούρκους.

Σὲ ἐμᾶς δὲν πέφτει λόγος, ὅπως λόγος δὲν πέφτει καὶ σὲ κάθε τρωκτικὸ κι ἁρπακτικὸ τοῦ πλανήτου γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι (ἤ δεν εἶναι) ὁ Ἐρντογάν.

Ὅμως…
Ὅπως ἀκριβῶς κατεπιάσθησαν κάποιοι (ἂς ποῦμε) …δυνατοὶ τοῦ πλανήτου μὲ τὴν …δημοκρατία τῆς Σερβίας καὶ τοῦ Ἰρᾶκ καὶ τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Συρίας καὶ τῆς Ὑεμένης καὶ τῆς Λιβύης, ἔτσι ἀκριβῶς, μὲ τὶς ἴδιες μεθοδολογίες προπαγάνδας, θὰ καταπιασθοῦν καὶ μὲ τὴν …δημοκρατία τῆς Τουρκίας (ἀλλὰ καὶ τῆς Βορείου Κορέας, τοῦ Ἰρᾶν, τῆς Κίνας, τῆς Ῥωσσίας κλπ κλπ κλπ…!!!)

Τὰ σχέδιά τους ἔχουν ἐξυφανθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς παρακολουθοῦμε σήμερα τὸ μέρος τῆς παραστάσεως τοῦ …αἰφνιδίου.. (γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους!!!), καθὼς καὶ τὰ ἀποτελέσματα πολυετῶν σχεδιασμῶν καὶ παρασκηνιακῶν συμφωνιῶν.
Ἄλλως τέ… Μᾶς τὰ ἀνακοινώνουν κατὰ καιρούς, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν …ἁμαρτία!!!

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ὁ Ἐρντογάν, ὅπως καὶ κάθε προκάτοχός του, θέλει μίαν μεγάλη Τουρκία ἀλλὰ δὲν ἔχει περιθώρια γιὰ κάτι τέτοιο.
Ἡ ἀποκοπὴ τοῦ Κουρδιστᾶν μεγιστοποεῖ τὰ προβλήματά του καὶ σαφῶς θὰ ἀναζητήση τρόπους ἐκτονώσεως.
Μὰ τὸ Κουρδιστὰν δὲν δημιουργεῖται διότι κάτι τέτοιο ἐπετεύχθη ἀπὸ τοὺς Κούρδους (ποὺ τὸ δικαιοῦνται) ἀλλὰ διότι ἔτσι θὰ προστατεύεται καλλίτερα τὸ Ἰσραήλ.

Κουρδιστὰν στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραήλ!!!

Κουρδιστὰν μὲ τὴν πολεμικὴ μηχανὴ τῶν Η.Π.Α.

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν…

Ἐκτονώσεις πού, κατὰ πῶς διαφαίνεται, θὰ ξεσπάσουν ἐπάνω μας, μὲ ὄχι καὶ τόσο …εὐγενικὸ τρόπο!!!

Τελικῶς ὅμως, ὅσο ὁ Ἐρντογὰν κρατᾶ τὴν ἐξουσία, τόσο καὶ οἱ κεμαλιστὲς μένουν στὸ …μούσκιο!!!
Κι ὅσο μένουν στὸ …μούσκιο οἱ κεμαλιστές, τόσο ἐμεῖς θὰ κοιμόμεθα ἥσυχοι.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, οἱ κεμαλιστὲς θέλουν τὴν στρατιωτικὴ Τουρκία, ποὺ θὰ καταπιῆ διὰ τῆς βίας κάθε στόχο της (βλέπε Κύπρο, Μικρὰ Ἀσία…).
Ὁ Ἐρντογάν, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, διατηρεῖ τὸ προσωπεῖον τοῦ …Εὐρωπαίου καὶ τοῦ …εὐγενοῦς (καταπίνει …διακριτικῶς αὐτός!!!).

Θέλουμε νά διασωθοῦν οἱ Κεμαλιστές;

Οἱ ἀποφάσεις δημιουργίας Κουρδιστὰν ὅμως ἔχουν ληφθεῖ.
Ὁ Ἐρντογὰν πιέζεται ἤδη πολὺ περισσότερο τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες…

Ποιούς πολεμᾶ ὁ Ἐρντογάν;

Ὁ «κακὸς Ἐρντογάν», κατὰ τὸ ὁ «κακὸς Καντάφι»!!!

Καίγεται ἡ Τουρκία ἤ τσουρουφλιζόμαστε ἐμεῖς;

Οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες μας δὲν ἐπέστρεψαν τοὺς φυγάδες τοῦ πραξικοπήματος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐνισχύουν τὸ προπαγανδιστικὸ σκηνικὸ τοῦ κακοῦ Ἐρντογᾶν μά, κυρίως, νὰ συμμετέχουν στὴν διατήρησιν τῆς (τεχνητῆς) ὀργῆς τῶν Τούρκων ἐναντίον μας. (Βλέπετε… Οἱ Κεμαλιστὲς ἐνισχύονται ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπὸ τὰ τσιράκια τῆς νέας – καὶ παλαιᾶς – τάξεως πραγμάτων…!!!).

Ὁ Ἐρντογὰν αὐτὴν τὴν περίοδο πιέζεται ἀκόμη περισσότερο, ἰδίως ἀπὸ τὰ διεθνῆ Μέσα παραπληροφορήσεως, μὰ ἐπισήμως τώρα τελευταία καὶ ἀπὸ τοὺς μηχανισμοῦς τοῦ πSoros.


Ἡ Ῥωσσία δὲν εἶναι πλέον σύμμαχός του.
Τὸ ΝΑΤΟ περιπολεῖ (παρακαλῶ;;;) στὸ Αἰγαῖον!!!
Τὸ δημοψήφισμα, καλῶς ἢ κακῶς, τὸν διετήρησε στὴν ἐξουσία.
Ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις προωθεῖται ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros κι ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν, μὲ τὸ ἀζημίωτον πάντα, ἀλλὰ δημιουργώντας παραλλήλως «κοινωνικὲς βόμβες» στὴν χώρα μας, μὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Τὸ σκηνικὸ τοῦ «έμφυλίου» ἔχει ἤδη στηθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν γείτονα…
…κι ἐμεῖς παρατηροῦμε τὴν μπόρα νὰ ἔρχεται, παπαγαλίζοντας ὅσα μᾶς παρουσιάζουν τὰ μέσα παραπληροφορήσεως, πιστεύοντας (στὰ σοβαρά) πὼς ὑπῆρξε νοθεία στὸ δημοψήφισμα καὶ πὼς πρέπει, μὲ κάθε τρόπο, νὰ διασωθῇ καὶ στὴν Τουρκία ἡ …δημοκρατία!!!
Ἀλήθεια;

Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει εἶναι ὁλίγον γελοῖον, ἐφ΄ ὅσον αὐτοὶ ποὺ σπρώχνουν τὸν Ἐρντογὰν καὶ τοὺς Τούρκους ἐπάνω μας, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ μᾶς μιλοῦν γιὰ τὸν κακὸ Ἐρντογάν, ὅπως ἐπίσης εἶναι ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι ποὺ δημιουργοῦν τὸ Κουρδιστάν, ποὺ συντηροῦν τὸν ISIS, ποὺ καταστρέφουν τὴν Ὑεμένη καὶ τὴν Συρία, ποὺ διώκουν τὸν Ἄσαντ, ποὺ κατέστρεψαν Λιβύη, Ἰράκ, Σερβία, Οὐκρανία καὶ ποὺ τώρα μᾶς …πείθουν νὰ ἀναγνωρίσουμε ὡς …αὐτονόητον δικαίωμα τοῦ πλανήτου τὴν ἀποπομπὴ τοῦ σουλτάνου.
Σοβαρολογοῦμε;

Στὴν πραγματικότητα δὲν μᾶς ἀφορᾶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος τῆς Τουρκίας.
Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό, ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ἡ ἐπίσημος ἡγέτης τῶν Τούρκων.
Στὴν πραγματικότητα δὲν ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεθοδεύουν συνῆκες ἐμφυλίου γιὰ τοὺς Τούρκους.
Στὴν πραγματικότητα, ἔγινε δὲν ἔγινε νοθεία, ὁ Ἐρντογὰν παραμένει μοναδικὸς σουλτάνος καὶ ἡ μία περίπτωσις ἀνατροπῆς του δὲν εἶναι στὰ χέρια τῶν Τούρκων ἢ τῶν Κούρδων, ἀλλὰ στὰ χέρια τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων…

…τί λέγαμε; Εἶναι λαθροσουλτάνος ὁ Ἐρντογάν; Ἤ μήπως μία βαλβίδα ἐκτονώσεως κι ἐμεῖς παπαγαλάκια πού πεισματικά διαβιοῦν στήν κοσμάρα τους;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κι ἐμέναν δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ μόρφωμα τῆς Τουρκίας.
Ἀπὸ τὸ νὰ μὴν μοῦ ἀρέσῃ ὅμως ἔως νὰ δέχομαι ἀμάσητες τὶς προπαγάνδες τους ἔχει κάποιαν ἀπόστασιν…

Ἡ ἀπόφασις διαλύσεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἐλήφθη πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀπὸ τοὺς τότε …ἰσχυρούς. Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» ἐδέχετο λίγα λίγα τὰ κτυπήματα καὶ τώρα φθάνει στὸ τέλος του.

Ἀπὸ τὸ νὰ …«καιγόμαστε» γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι σουλτάνος ἤ ὄχι ὁ Ἐρντογὰν (ποὺ εἶναι), προτιμότερον καὶ χρησιμότερον γιὰ ἐμᾶς εἶναι νὰ προετοιμασθοῦμε καταλλήλως. Μᾶς ἔχουν ἐνημερώσει γιὰ ὅλα καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς …ξυνόμεθα!!!

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply